Titel

Database Beheerder (SharePoint)

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en ingevulde antwoordformulier bijgevoegd in de bijlage!
- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.
- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

1. Beheert de ICT middelen, door:

 • het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;
 • het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;
 • het zo nodig inwinnen van nadere informatie;
 • het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.
 • het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;
 • het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;
 • het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
 • het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e);
 • het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
 • het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;

2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:

 • het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;
 • het laten registreren van afwijkingen en problemen;
 • het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
 • het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.

3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:

 • het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
 • het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
 • het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;
 • het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;
 • het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie
 • het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast
 • het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
 • het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;
 • het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen;
 • het laten testen van de geleverde ICT middelen.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met SQL server beheer (SQL - Structured Query Language).
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met minimaal Windows Server 2012r2.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met scripting
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring met SQL server technisch beheer.  
 • Aantoonbare werkervaring met technisch schrijven.      
 • Aantoonbare werkervaring met PowerShell (versie 4 en/of 5) en T-SQL.
 • Aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid.      
 • Aantoonbare werkervaring met Power BI Report Server en SQL Server in combinatie met SharePoint 2016

Kennis

 • Aantoonbaar kennis van Agile/SCRUM methodieken    
 • Aantoonbaar kennis van DevOps    
 • Aantoonbaar kennis van ITIL processen    
 • Aantoonbaar kennis van projectmatig werken op basis van Prince 2    

Opdracht informatie

Sluitingsdatum voor deze aanvraag: 15 november 2019 om 12.00 uur

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development