Titel

Data Custodian

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen.

Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en ingevulde antwoordformulier bijgevoegd in de bijlage!

- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, is een politieorganisatie met een militaire status, die wereldwijd inzetbaar is voor vrede en veiligheid. Het werk van de KMar bestaat grotendeels uit het uitvoering geven aan de taken in artikel 4 van de politiewet 2012. Dit zijn in grote lijnen: de grenspolitietaak, bewaken & beveiligen en internationale en militaire politietaken. De KMar transformeert momenteel van een gebiedsgebonden naar een informatiegestuurde organisatie (IGO), die daardoor effectiever en efficiënter optreedt. Een organisatie die, zo nodig in samenwerking met partners, tijdelijk zwaartepunten aanbrengt in de uitvoering van een taak of een bepaald gebied en daardoor in staat is om daadkrachtig op te treden en zodoende een betrouwbare en flexibele organisatie te zijn voor de veiligheid van de staat waardoor zij meerwaarde biedt voor haar gezag en de keten. Het programma IT-IGO ondersteunt deze transitie door het realiseren van ondersteunende IT voorzieningen. Data Stewards zijn doorgaans verantwoordelijk voor de gegevensinhoud, context en bijbehorende bedrijfsregels. Data Custodians zijn verantwoordelijk voor de bewaring, het transport, de opslag van de gegevens en de implementatie van bedrijfsregels.

Achtergrond opdracht
Data Custodian: je bent verantwoordelijk voor de technische omgeving en de databasestructuur. Gemeenschappelijke functietitels voor gegevensbewaarders zijn Database Administrator (DBA), Data Modeler en ETL-ontwikkelaar. In de rol van Data Custodian ben je de persoon die zorgt voor de technische integriteit van data en het transport. Dus aandacht voor encryptie, beschikbaarheid, etc. van de data. Het betreft hier geen inhoudelijke rol of de inhoudelijke kwaliteit van de data.

De volgende taken / verantwoordelijkheden zijn hier aan de orde:

 • Veilige opslag van unit-recordniveau-informatie;
 • Beoordeling van het risiconiveau voor elk project voor gegevensintegratie;
 • Zorgen voor naleving van relevante wetgeving, inclusief privacy, voor het vrijgeven van gegevens;
 • Veilige overdracht van gegevens;
 • De gegevens in een bruikbare staat houden en ervoor zorgen dat er voldoende exemplaren van de gegevens zijn;
 • Behoud van verplichte gegevens met betrekking tot de gegevens.

Speciifeke voorbeelden zijn:

 • Bijhouden van gegevens met betrekking tot de herkomst van de gegevens, waar deze vandaan komen, hoe deze is verzameld, hoe deze is verwerkt, wat het oorspronkelijke doel was om de gegevens te verzamelen;
 • De locatie van de gegevens en eventuele wijzigingen van locatie of verplaatsingen registreren;
 • Genereren van gegevens met betrekking tot de verwijdering van de gegevens;
 • Publiceer metadata geschikt voor het ontdekken van de data door andere geïnteresseerde partijen;
 • De toegang tot de gegevens onderhouden en periodiek testen.

Handelen als een technische hulpbron met een diepgaand inzicht in de gegevens- en informatiearchitectuur voor op gegevens gebaseerde beslissingen Werk samen met Data Steward voor het definiëren van gegevensstandaarden, gegevensdefinities, bedrijfsregels, identificeren en verbeteren van gegevenskwaliteit voor het klantdomein Creëer en onderhoud datamodel voor de klant en hoe het over verschillende systemen wordt toegewezen

Het orntbreekt aan voldoende capaciteit om de invoering van de datagoverance voldoende te ondersteunen. Inhuur is van groot belang is de betrouwbaarheid en daarmee de continuiteit van de operatie van de KMar. Betreft tijdelijke uitbreiding van inhuur

Functie eisen

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied financiën, bedrijfsinformatiemanagement of industriële engineering.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Data Custodian: kandidaat was verantwoordelijk voor de bewaring, het transport, de opslag van de gegevens en de implementatie van bedrijfsregels. Daarnaast verantwoordelijk voor de technische omgeving en de databasestructuur. Zorgde voor de technische integriteit van data en het transport.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met tools en technieken om inzicht te krijgen in data kwaliteit.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met data modellering / ontwerp via UAM (Unified Architecture Method) en/of Anchor Modelling.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het inrichten van data logistiek (data stromen) en technische metadata.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met datamanagement.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met ERP-, en/of PDM- en/of CRM-systemen. ERP staat voor Enterprise Resource Planning; PDM staat voor Product Data Management; CRM staat voor Customer Relationship Management.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met privacy wetgeving.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met AVG (AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met data security.
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding richting Informatica, Informatiekunde, Econometrie en/of Natuurkunde.

Wens

 • aantoonbare werkervaring met data onderzoek, Business Intelligence, data analytics en big data.
 • (jaren ervaring mogen per onderdeel apart geteld worden en voor de scoretoekenning worden opgeteld; kalenderjaren waarin meerdere onderwerpen tegelijkertijd gelden, worden echter niet dubbel geteld).
 • aantoonbare werkervaring met projectmatig werken (inclusief projectbesturing), ontwikkelmethoden en -technieken (b.v. Prince2, Agile/Scrum).
 • (jaren ervaring mogen per onderdeel apart geteld worden en voor de scoretoekenning worden opgeteld; kalenderjaren waarin meerdere onderwerpen tegelijkertijd gelden, worden echter niet dubbel geteld).
 • aantoonbare werkervaring binnen de IT van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) sector: Defensie, Justitie en/of Politie.
 • (jaren ervaring mogen per onderdeel apart geteld worden en voor de scoretoekenning worden opgeteld; kalenderjaren waarin meerdere onderwerpen tegelijkertijd gelden, worden echter niet dubbel geteld).
 • aantoonbare werkervaring met BIT (Bureau ICT Toetsing) of andere (formele) audittrajecten.
 • aantoonbare werkervaring met implementatie van IT systemen (meerdere verschillende functionaliteiten) met een verandercomponent binnen een gebruikersorganisatie met een omvang van meer dan 5.000 medewerkers.
 • aantoonbare werkervaring met WBP (Wet Bescherming Persoonsgegegevens) en/of AVG.
 • aantoonbare werkervaring met kennisoverdracht en –borging

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management