Titel

Data Architect

Organisatie

Let op: bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, is een politieorganisatie met een militaire status, die wereldwijd inzetbaar is voor vrede en veiligheid. Het werk van de KMar bestaat grotendeels uit het uitvoering geven aan de taken in artikel 4 van de politiewet 2012. Dit zijn in grote lijnen: de grenspolitietaak, bewaken & beveiligen en internationale en militaire politietaken. De KMar transformeert momenteel van een gebiedsgebonden naar een informatiegestuurde organisatie (IGO), die daardoor effectiever en efficiënter optreedt. Een organisatie die, zo nodig in samenwerking met partners, tijdelijk zwaartepunten aanbrengt in de uitvoering van een taak of een bepaald gebied en daardoor in staat is om daadkrachtig op te treden en zodoende een betrouwbare en flexibele organisatie te zijn voor de veiligheid van de staat waardoor zij meerwaarde biedt voor haar gezag en de keten. Het programma IT-IGO ondersteunt deze transitie door het realiseren van ondersteunende IT voorzieningen. De Data architect is verantwoordelijk voor het vastleggen en uitdragen van Corporate breed data management beleid.

Achtergrond opdracht
Als Data architect ben je proactief en bezit goede communicatie- en adviesvaardigheden, en kun je je staande kan houden als adviseur in een complexe en politieke organisatie en op hoger managementniveau. Je bent iemand die een duidelijke visie heeft voor de lange termijn, maar deze ook concreet naar korte termijn acties kan vertalen. Daarnaast dient je als Data architect over de volgende competenties te beschikken: beïnvloedingsvermogen, analytisch vermogen, vernieuwend denken, luistervaardigheid, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid.

Werkzaamheden/functieomschrijving

 • De persoon in de organisatie die standaarden stelt en bewaakt. Hoe wordt data opgeslagen, hoe zorgen we voor zo min mogelijk redundantie, uniforme definities, etc waardoor het gebruik en beheersing (Governance) van data gestandaardiseerd verloopt;
 • Bewaken dat de architectuurregels worden toegepast;
 • Controleren en bewaken dat een oplossing voldoet aan technisch kwalitatieve standaards;
 • Het uitvoeren van peer-reviews / audits voor projecten van collega’s;
 • Het ontwerpen van BI oplossingen die voldoen aan de klantwens en die passen binnen de BI architectuur van de KMar;
 • De begeleiding van diverse development teams in het ontwikkelen van verschillende projecten;
 • Het vertalen van de functionele eisen van de klant naar de technische uitvoering in de gekozen oplossing;
 • In samenwerking met de Projectleider worden klanten geïnformeerd en geadviseerd over projectconsequenties die bepaalde keuzes kunnen hebben;
 • Bewustzijn creëren: Het belang van corporate data management uitdragen;
 • Adviseren: Gevraagd en ongevraagd adviezen brengen aan business en ICT management op het gebied van het Data Model, onderliggende data definities en benodigde data technologie;
 • Opstellen Data model: Opstellen, uitdragen en borgen van Data Model, met als doel dat alle data op orde, beschikbaar en uitgenut is.
 • Opstellen Data beleid: Opstellen, uitdragen en borgen van ICT-beleid voor Data Management en verschillende data technologiegebieden.
 • Naleving: Zorgdragen voor de naleving van de data definities in de systemen, inclusief de informatie-uitwisseling zoals bijvoorbeeld: APIs, Big Data, Business Intelligence.
 • Ondersteuning en coaching: Hulp bieden aan Business analisten, Domeinarchitecten, Projectarchitecten, Informatieanalisten, Technisch Applicatie Coördinatoren en andere ICTexperts die te maken hebben met Data Management.

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring met databeheer in grootschalige en complexe ICT-landschappen: meer dan 3.000 gebruikers en meer dan 30 verschillende en samenhangende software systemen
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Data Architect
 • Minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring met het opstellen van Data modellen
 • Minimaal 5 jaar aantoonbaar kennis van ICT-technologie en specifiek Data, door inzet in IT projecten of beheer als data specialist, applicatie-ontwikkelaar of -beheerder, functioneel beheerder of DBA
 • Minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring met architectuurmodellering en het werken in architectuur tooling
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Afgeronde opleiding Informatica of Bedrijfskunde op minimaal HBO niveau (diploma)

Wensen

 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met Data Analytics, Business Intelligence en/of Big Data  (jaren ervaring mogen per onderdeel apart geteld worden, en voor de scoretoekenning worden opgeteld; kalenderjaren waarin meerdere onderwerpen tegelijkertijd gelden, worden echter niet dubbel geteld)
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met ITIL, ASL, Prince2 en/of Scrum  (jaren ervaring mogen per onderdeel apart geteld worden, en voor de scoretoekenning worden opgeteld; kalenderjaren waarin meerdere onderwerpen tegelijkertijd gelden, worden echter niet dubbel geteld)
 • Bij voorkeur aantoonbaar kennis binnen de IT van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) sector: Defensie, Justitie of Poltiie  

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture