Titel

Coördinerend technisch tekenaar

Organisatie

De opdrachtgever is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden ze de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken ze mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Zij zorgen als 100% staatsdeelneming ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.

Functie eisen

Je bent energiek en proactief, gericht op vernieuwing, en je neemt graag verantwoordelijkheid voor jouw bijdrage en resultaten. Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden, laat je niet snel uit het veld slaan, gaat graag het gesprek aan en staat achter je adviezen. Ook ben je positief ingesteld en ken je je eigen ontwikkelpunten.

 

Om succesvol te zijn beschik je daarnaast over:


  • Een afgeronde HBO opleiding, of een MBO-opleiding met vele jaren relevante ervaring.
  • Een technisch georiënteerde opleiding (vb technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde of piping tekenaar/constructeur)
  • Enkele jaren relevante werkervaring in een werktuigbouwkundige functie, waarbij je gewend bent werk uit te besteden, te reviewen en te coördineren. Ervaring als WTB Tekenaar is een plus.
  • Gevorderde Autocad kennis en vaardigheden. Ervaring met Autocad Plant 3D. Ervaring met Civil 3D is een pré. 
  • Affiniteit met databeheer en met geodesie

Achtergrond opdracht

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? De afdeling Omgevingsmanagement (OO) is in 2019 opgericht met als doel ons beter te organiseren op de externe ontwikkelingen in de omgeving van onze assets. Economische groei, de energietransitie en veranderende wet- en regelgeving zorgen ervoor dat wij enorme uitdagingen zien om de veilige en ongestoorde ligging en operatie van onze assets te borgen.

 

Als coördinerend CAD engineer draag je hieraan bij door geo-gerefereerde tracé ontwerp tekeningen met betrekking tot de opbouw en samenstelling van onze assets op te zetten en/of actueel te houden in de daarvoor bestemde systemen. Daarnaast zal je ook bezig zijn met werktuigbouwkundige tekeningen.

Soms doe je dat zelf, maar vaak ook zul je tekenwerk bij ingenieursbureaus beleggen. In die gevallen ben je intermediair tussen engineers en ingenieursbureaus.


Wat ga je doen?

Als coördinerend CAD engineer ben je, in geval van nieuwbouwprojecten, ervoor verantwoordelijk om op basis van een projectspecificatie een ontwerptekening te (laten) maken van een leidingtracé, leidingconstructie of afsluiter locatie. Deze tekeningen worden gemaakt in AutoCAD of AutoCAD plant 3D. We verwachten leidingtracés in de nabije toekomst te gaan tekenen in AutoCAD Civil 3D.


Je haalt je input uit de projectspecificatie, bestaande tekeningen, informatie uit het geografisch asset registratie systeem (Eagle) en externe informatiebronnen zoals bijvoorbeeld het Kadaster en Klic. En natuurlijk heb je regelmatig overleg met project engineers en projectmanagers.

Bij realisatie van het project verwerk je de as built situatie. Daarbij maak je gebruik van de landmeetkundige as-built gegevens en de lijst met gebruikte materialen.

 

Soms zul je zelf uitvoering geven aan het tekenwerk, maar gezien de toenemende omvang van de projectportfolio van de organisatie zul je ook zeer regelmatig tekenwerk bij ingenieursbureaus beleggen. Jij bent in die gevallen intermediair tussen ingenieursbureaus en project engineers. Je hebt dan ook een belangrijke rol in het ontwikkelen van de standaarden en het borgen van de kwaliteit van het opgeleverde werk.

 

Binnen de organisatie werken we met het ‘vier-ogen principe’ om onze kwaliteit te waarborgen. Je controleert daarom ook de uitgevoerde werkzaamheden van je collega’s.


Je signaleert trends, ontwikkelingen en knelpunten, analyseert deze en vertaalt ze naar consequenties voor jouw aandachtsgebied. Om de afdeling verder te brengen zet je jouw beste skills in als het gaat om continue procesverbetering. Je initieert en implementeert verbeteringen in processen en werkwijzen.

Opdracht informatie

Interesse?


Stuur ons dan uiterlijk 18 mei 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


Het betreft een inzet van maximaal 1680 uur per jaar.  Max tarief bedraagt € 62,50 all-in Ex BTW


Bring Your Own Device (BYO): Er dient een zakelijke mobiele telefoon beschikbaar te worden gesteld door Dienstverlener dan wel dient tijdelijk personeel hier zelf over te beschikken. Het uitgangspunt voor tijdelijk personeel is dat zij over een standaard werkplek (‘thin cliënt’) kunnen beschikken, tenzij de lijnmanager beslist dat tijdelijk personeel zijn/haar eigen hardware/laptop dient te gebruiken. De gebruikskosten zijn nadrukkelijk niet declarabel en derhalve voor rekening van de Dienstverlener dan wel tijdelijk personeel.


Specifieke klantvoorwaarden Gasunie:

 

Bij het aanbieden van een kandidaat op deze opdracht zal het tarief gelden voor de duur van de opdracht (inclusief verlengingen). In uitzonderlijke gevallen kan na 24 maanden een indexatie worden toegepast. Voor deze opdracht is opdrachtgever gerechtigd om na een minimale inhuurtermijn van 6 maanden, indien zowel Gasunie als de ingeleende medewerker dit wensen, te allen tijde gerechtigd rechtstreeks met ingeleend tijdelijk personeel een dienstverband aan te gaan. Kandidaat dient in geen geval gehouden te worden aan een vorm van een concurrentie-/ relatiebeding.

 

Let op: De aanvraag betreft een ondersteunde rol en volgt instructies op van leidinggevende. Dit past niet binnen de wet DBA. Hierdoor is het niet mogelijk om ZZP'ers te contracteren. Eventueel geïnteresseerde ZZP'ers kunnen zich op detacheringsbasis (= in loondienst) laten aanbieden door De Staffing Groep. Voor vragen over deze procedure kunt u contact opnemen met Philip Speekenbrink

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Techniek