Titel

Coördinator Inrichting Functioneel Beheer Zorg-IT

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Functie eisen

 • Minimaal 4 jaar ervaring met het inrichten van processen en beheer en aansturen van een team van medewerkers belast met functioneel / applicatiebeheer.
 • Kandidaat heeft in de aangegeven minimum periode van 4 jaar kennis van Chipsoft HiX modules en het beheer hiervan, opgedaan in minimaal 2 opdrachten.
 • Je bent 36 uur per week beschikbaar.
 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding.

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Mensgericht
 • Delegeren
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren

Wensen

 • Ervaring met inrichting van ITIL-processen en BiSL opgedaan in tenminste 3 verschillende opdrachten/projecten.
 • Ervaring met het opstellen van testplannen en coordineren van functionele tests en acceptatietests, opgedaan in tenminste 2 projecten.
 • Kennis en ervaring van de invoering en in beheername van Chipsoft Hix, opgedaan in in tenminste 2 opdrachten/projecten.
 • Aantoonbaar ervaring met het leiding geven aan een team binnen een IT-organisatie of servicebeheerorganisatie en het op uitvoerend niveau organiseren en plannen van beheertaken.
 • In het bezit van een BiSL Next certificering.
 • In het bezit van een afgeronde HBO-opleiding, in de richting ICT of Informatievoorziening.
 • Aantoonbare inhoudelijke kennis van Chipsoft HiX.
 • Is in het bezit van een behaald BISL en ITIL certificaat.

Achtergrond opdracht

Om inrichting en uitvoering te geven aan de functionele beheer- en adviestaken voor de digitale zorginformatievoorziening in de eerste- en tweede lijn (voor de Defensie zorgbedrijven EGB, CMH en MRC) is de Devisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) op zoek naar een Coordinator Inrichting Functioneel Beheer Zorg-IT (Focus ligt bij Chipsoft HiX-systeem ten behoeve van de ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, revalidatiezorg, geestelijke gezondheidszorg en apotheek). De werkzaamheden zullen bestaan uit het volgens BiSL-principes inrichten van de functioneel beheerorganisatie binnen de business, het in afstemming met de centrale IT-organisatie van Defensie JIVC maken van service en procedure afspraken ten aanzien van technisch beheer en applicatiebeheer (vastgelegd in een DVO/SLA en DAP), het in afstemming met de DGO zorgbedrijven vaststellen van service levels en afspraken, het opzetten, begeleiden en coachen van de te werven teamhoofd Functioneel Beheer en in beginsel sturing geven aan een nieuw team van functioneel beheerders en adviseurs, het deelnemen binnen projectwerkgroepen ten aanzien van de inrichting van het beheer en hiervoor (aanvullend) te maken afspraken en procedures en het coordineren van functionele en acceptatietestactiviteiten van nieuwe releases van diverse applicaties en afstemming met de Key Users.

Achtergrond opdracht

De Militaire Gezondheidszorg (MGZ) heeft als streven de digitale informatievoorziening in de komende jaren op een hoger niveau te brengen. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de nieuwe en steeds hogere eisen die aan de informatievoorziening binnen de gezondheidszorg worden gesteld; zowel wettelijk, functioneel als procesmatig. Een goed functionerende, betrouwbare en toekomstvaste informatievoorziening voor de MGZ is cruciaal en randvoorwaardelijk om te kunnen voorzien in kwalitatief goede geneeskundige zorg onder reguliere en operationele omstandigheden. Het is daarbij belangrijk bij de inrichting van de informatievoorziening aansluiting te vinden bij de civiele zorgpraktijk. Om dit te realiseren worden oude zorginformatiesystemen vervangen door IT- toepassingen die binnen de civiele gezondheidszorg in Nederland gebruikelijk zijn. Hiervan zullen de exploitatie en het technisch applicatiebeheer als diensten worden belegd bij civiele IT-dienstverleners die hierop zijn ingericht en die voldoen aan de vigerende eisen die aan de informatievoorziening voor zorgaanbieders worden gesteld. De interne IT-ondersteuning en beheerfunctie van Defensie zal hierop worden aangepast. Gezien de steeds digitaler wordende informatievoorziening van de MGZ steeds hogere eisen stelt aan de beheerfunctie, zal het functioneel beheer dicht bij de business worden belegd. Daarom zullen functionele beheer- en adviestaken worden samengevoegd en overgeheveld van de centrale IT-organisatie van Defensie JIVC naar de stafafdeling Medisch Informatie Management (MIM) binnen de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO).

Organisatorische context en cultuur

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Medisch Informatie Management (MIM) van de Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) van het Defensie Ondersteuningscommando. Het Defensie Ondersteuningscommando is een zelfstandig Defensie onderdeel dat is opgericht om defensiebreed ondersteunende producten en diensten te leveren. Het Defensie Ondersteuningscommando is samengesteld uit een staf, divisies en de NLDA. De DGO is één van de divisies van het Defensie Ondersteuningscommando. Aangezien de werkzaamheden verricht worden voor het Centraal Militair Hospitaal (CMH), Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) en op termijn voor het Militair Revalidatie Centrum (MRC) is er gekozen voor een centrale plaats van tewerkstelling in Utrecht bij het CMH.

Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 07 mei 2021, voor 10.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support