Titel

Communicatieadviseur Aramis

Organisatie

De opdrachtgever is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden ze de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken ze mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Zij zorgen als 100% staatsdeelneming ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.


Het betreft een inzet van maximaal 1680 uur per jaar. 


Bring Your Own Device (BYO): Er dient een zakelijke mobiele telefoon beschikbaar te worden gesteld door Dienstverlener dan wel dient tijdelijk personeel hier zelf over te beschikken. Het uitgangspunt voor tijdelijk personeel is dat zij over een standaard werkplek (‘thin cliënt’) kunnen beschikken, tenzij de lijnmanager beslist dat tijdelijk personeel zijn/haar eigen hardware/laptop dient te gebruiken. De gebruikskosten zijn nadrukkelijk niet declarabel en derhalve voor rekening van de Dienstverlener dan wel tijdelijk personeel.

Functie eisen

De ideale kandidaat herkent zichzelf in onderstaande ervaringen, kennis en vaardigheden:

 • Minimaal Hbo diploma;
 • Je hebt minimaal 7 ervaring in het communicatie vak bij voorkeur bij industriële werkgevers of klanten;
 • Een bestaand netwerk in het projectgebied is een pré maar geen vereiste;
 • Je hebt een scherpe politieke en maatschappelijke antenne;
 • Je kunt goed en snel schakelen tussen complexe technische materie en vertaalt het naar belangen, zorgen en wensen van stakeholders;
 • Je kunt makkelijk schakelen van advisering naar uitvoering en steekt graag de handen uit de mouwen;
 • Je bent op je gemak in nieuwe situaties en vindt het van nature prettig om samenwerking te zoeken;
 • Je bent goed in staat om in een abstracte en soms onzekere werkomgeving te opereren en ziet in die dynamiek juist kans resultaten te behalen;
 • Je kunt zowel zelfstandig prestaties leveren, maar ook als onderdeel van een team. Je bent een goede teamspeler;
 • Je bent proactief, toont initiatief, en dit zowel in het genereren van ideeën als het nemen van acties;
 • Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal, is een beheersing van de Engelse taal een vereiste

Achtergrond opdracht

Over Aramis

Ambitieuze doelen vragen om een ambitieuze aanpak. Om de doelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord en de Europese Green Deal te behalen zijn grote stappen nodig. Het is van belang om de CO₂-uitstoot op grote schaal te verminderen.

Aramis is een samenwerkingsverband tussen TotalEnergies, Shell, Energie Beheer Nederland (EBN) en de opdrachtgever. Het project wil een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de CO₂-uitstoot van industrieën die moeilijk te verduurzamen zijn.

De vier bedrijven werken aan de ontwikkeling  van een grootschalig CO₂-transportinfrastructuur vanaf de Maasvlakte die opslag in lege gasvelden diep onder de Noordzee mogelijk maakt. Aramis’ eigen faciliteiten  zullen bestaan uit een compressor station en 230 km lange zeeleiding met een totale investering van vele honderden miljoenen. Daarbij werkt Aramis nauw samen met verschillende partijen en initiatieven in het gebied. Bijvoorbeeld met eigenaren van een terminal om schepen aan te leggen en opslagtanks die de vloeibare CO₂ van de schepen tijdelijk kunnen opslaan, eigenaren van een aangrenzende landleiding die CO2 in het havengebied verzamelt en ook met de eigenaren van platforms op zee. Daar wordt de CO₂ via bestaande putten in lege gasvelden geïnjecteerd. Deze gasvelden liggen zo’n drie tot vier kilometer onder de Noordzeebodem. Aramis zorgt voor de integratie van dit geheel aan faciliteiten.  

 

Het projectteam werkt op dit moment aan de pre-FEED fase. Hierin worden de MER studies uitgevoerd, de rijkscoördinatieregeling opgestart en de vergunningaanvragen voorbereid. 


Functieomschrijving    

Als communicatieadviseur van het project Aramis werk je in het Team Strategisch Omgevingsmanagement, Communicatie en Vergunningen. Je bent coördinator van het communicatie-team waarin je samenwerkt met communicatieadviseurs van de samenwerkingspartners. Gericht naar het creëren van landelijk en Europees draagvlak, bouw je verder aan het profiel en de positie van Aramis en adviseer je proactief hoe we effectief, inspirerend en doelmatig communiceren met relevante stakeholders. Samen met je teamleden ben je verantwoordelijk voor het communicatie-onderdeel van het project Aramis, in nauwe samenhang met het participatieproces rond het verkrijgen van benodigde vergunningen en rechten.

 

Binnen je werkgebied is de voertaal Nederlands, maar binnen het volledige projectteam wordt ook Engels als voertaal gebruikt.

 

Wat zijn je taken?

De taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen, zijn als volgt:

 • Het verder uitbouwen van het publieke profiel van het project Aramis. Hiervoor is een communicatiestrategie geformuleerd;
 • Het ontwikkelen van kanalen en middelen en deze up to date houden;
 • Actief monitoren van issues en actualiteiten en opstellen van redeneerlijnen en kernboodschappen;
 • Coördinatie van werkgroep communicatie en afstemming met externe communicatiepartners;
 • Ontwikkelen van een publieksbrochure;
 • Organisatie van publieke informatiebijeenkomsten en stakeholdersessies en ontwikkeling van passende communicatiemiddelen en presentatiemateriaal;
 • Samenwerken met de diverse onderdelen van de projectorganisatie, met name binnen het Strategisch Omgevingsmanagement, Communicatie en Vergunningenteam;
 • Input leveren aan de maandelijkse rapportage, aan de stuurgroep van Aramis;
 • Signaleren en managen van omstandigheden die het behalen van de projectdoelstelling kunnen beïnvloeden. Met de juiste waardering voor de risico’s maar met een bijzonder gevoel voor kansen;
 • Waar nodig, bruggen slaan met de andere relevante CCS-projecten.

 

Opdracht informatie

nteresse?

Stuur ons dan uiterlijk 13 mei 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht