Titel

Changecoordinator

Organisatie

Het Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT ) van en voor het rijk, is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk. Zij servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. SSC-ICT ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen zij ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU-voorzitterschap. Zo zorgen zij dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.


Nederlands cv max 5 pagina’s.

Alle gevraagde eisen moeten verplicht terug te vinden zijn in het CV van de aangeboden kandidaat.

Aan de hand van de harde eisen graag puntsgewijs toelichting geven of de kandidaat voldoet aan de eis met verwijzing naar de pagina’s in het cv!

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar ervaring in changemanagement
 • Minimaal 3 jaar ervaring in resourceplanning
 • Laatste versie ITIL


Wensen:

 • Ervaring met planningstooling
 • Kennis ICT en meer specifiek data center en netwerk technologie
 • HBO denk en werkniveau
 • Ervaring binnen overheid of vergelijkbare grote organisaties


Competenties:

 • Mens gericht
 • communicator
 • klantgericht
 • resultaat gericht
 • omgevingsbewust

Achtergrond opdracht

De changemanager is in eerste instantie verantwoordelijk voor het afhandelen van het changeporoces voor de changes binnen de Afdeling Data Center Netwerk Services en dan met name det teams DNS en NC. Uitgesplitst naar de diverse werkzaamheen gaat het o.a. om:

 • Beoordeling en indienen Analyse Formulier
 • Planningen opstellen/wijzigingen
 • Contact hebben met andere betrokkenen
 • Regelen offertes, urenregistratie (Exact), planning NSK's i.s.m. DNS/NC
 • Standaard wijzigingen behandelen/doorzetten/plannen
 • Verder vormgeven en beschrijven proces-
 • Beoordelen en indienen Impact Analyse


Daarnaast gaat het ook om werkzaamheden in het planningsproces in relatie tot de inzet in changes en projecten:

 • Behandelen aanvragen voor resources
 • verwerken aanvragen in planningstool Timetell
 • Beheerwerkzaamheden Timetell


In dit kader ben je aanwezig in diverse overlegstructuren:

 • (Pre-) Change Advisory Board
 • Diverse inloop-spreekuren voor (interne) opdrachtgevers
 • PCCM overleg
 • Met Produkt Groep Verantwoordelijken binnen de teams
 • Met de engineers t.b.v. het uitvoeren van de changes


Achtergrond opdracht:

SSC-ICT zit in een organisatorisch veranderingsproces, wat op 01-01-2022 moet zijn afgerond. Vooruitlopend hierop gaat de huidige changemanagers een andere functie vervullen. Dat betekent dat deze functie tot maximaal 01-01-2022 middels inhuur moet worden ingevuld. Daarnaast is SSC ICT bezig om de datacenteromgevingen te optimaliseren, centreren en toekomstvast te maken. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van een omvangrijk Life Cycle Management- traject.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 11 mei 2021, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en een indicatie van de geschatte tijd en kosten.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

Gesprekken vinden plaats op maandag 17-05-2021 tussen 13:00 - 17:00 uur

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support