Titel

Business Information Manager IT-Projectmngt en regievoering

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Functie eisen

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het werken bij grote overheidsinstellingen op het gebied van Projectmanangement van complexe IT systemen (hieronder wordt verstaan ingewikkelde architectuur, meerdere gebruikers, bijvoorbeeld SAP);
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het IT-regievoering (governance);
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van het invoeren en implementeren van een IT-Projectmanagement methodiek;
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van het bepalen van de gezondheid van projecten "healthcheck" en het doorvoeren van verbeteringen;
 • Je bent minimaal 20 uur per week beschikbaar;
 • Afgeronde WO opleiding; Diploma behaald.
 • DevOps practioner gecertificeerd.

Competenties

 • Beïnvloeden
 • Communiceren
 • Initiatief
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Verantwoordelijk

Wensen

 • Bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van professionaliseren van Projectmanagement van complexe IT-systemen;
 • Bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van Regievoering van IT-projecten;
 • Bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van het ontwikkelen en implemeteren van een IT-projectmanagement tool;
 • Bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met digitale transformatie en en innovatie op het gebied van IT-projectmanagement;
 • Bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met het vertalen van strategisch en tactisch aspecten naar het operationele IT-projectmanagement;
 • Beschikt bij voorkeur over kennis en ervaring met het veiligeheidsdomein, of over kennis en ervaring binnen het domein Inlichtingen en veiligheid;
 • Beschikt bij voorkeur over coachingsvaardigheden;
 • Bij voorkeur een afgeronde WO opleiding richting Bestuurlijke Informatica.

Achtergrond opdracht

Het EC/CC heeft een capaciteitsbehoefte voor een Business Information Manager (BIM) voor de verdere professionalisering van het IT-projectmanagement binnen JIVC. Het EC/CC wil meer grip krijgen op het projectmanagement van complexe IT-projecten door verkrijgen van betere regievoering, waardoor projectdoelstellingen worden behaald en een hogere klantwaardering wordt bereikt. De BIM weet strategische doelen te vertalen naar tactisch doelen en concrete operationele activiteiten. De invulling van deze capaciteitsbehoefte kan niet intern worden opgevuld. Er is juist behoefte om de methodisch IT-projectmanagement kennis en ervaring en de implementatie van de methodiek extern van de markt te verkrijgen voor het verdere professionaliseren van de project- en regieorganisatie binnen JIVC en het EC/CCDe BIM heeft een ruime ervaring bij het opzetten van regie en besturing met betrekking tot IT-projectmanagement binnen grote overheidsinstellingen. Is een expert op het gebied van het begeleiden van projecten en weet de kennis over te dragen. Adviseert over Regievoering en weet de vertaling te maken naar het operationele level. Uhet iteindelijk doel is de implemantatie van een projectmanagement tool binnen JIVC met name binnen de afdeling EC/CC.


Relevante aspecten van de opdracht voor het komen tot professionalisering van Projectmanagemnt en projectregievoering:

 • Bepalen huidige wekrwijze van projectmanagement en spiegelen aan de aanpak van systemintegrators;
 • Aangeven punten ter verandering;
 • Beschrijven richting van de aanpak;
 • Bepalen welke lopende trajectenworden aangesloten; Bepalen aandachtsgebieden en producten uitgewerkt naar de JIVC situatie;
 • Implementeren nieuwe werkwijze;
 • Bepalen KPI's;
 • Bijsturen op basis van gemeten resultaten.

Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT organisatie, die de Defensie onderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden / extra toelichting

De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Opdracht informatie

Tariefindicatie EUR 130,-


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 01 maart 2021, voor 08.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement