Titel

Business Architect

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Functie eisen

 • Minimaal vijf jaar aantoonbaar ervaring met business transitie- of verandermanagement n.a.v. ICT implementatie van software.
 • Je hebt als IT-er minimaal drie jaar actuele ervaring (laatste 6 jaar) met het werken in multidisciplinaire teams in een omgeving met veel stakeholders.
 • Beschikt over kennis van en ervaring met Agile werken.
 • Ervaring in het realiseren van datagedreven toepassingen.
 • Ervaring in de opsporing of binnen het inlichtingen- en veiligheidsdomein van de Rijksoverheid of Jusitie/Politie.
 • Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift (minimaal niveau B2).
 • Minimaal 3 jaar kennis van en gewerkt met Architectuur ontwerptools als DIVA, DYA en TOGAF.
 • Beschikt over een Agile certificaat (zoals Safe).

Competenties

 • Beïnvloeden
 • Communiceren
 • Verantwoordelijk
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht

Wensen

 • Ervaring binnen IV sector
 • Bij voorkeur minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team
 • Ervaring met realiseren van (private) cloud oplossingen
 • Bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring met het leiden van het ontwerp, de inrichting en implementatie van nieuwe producten en/of diensten in afstemming met minimaal 2 IT ketenpartners/leveranciers.
 • Bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring binnen een grote IT-regie organisatie (>= 1.500 medewerkers) met IV/ICT-producten die standaard of op maat worden geleverd door minimaal 2 partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer)
 • Ervaring met toepassen van wet- en regelgeving binnen IT oplossingen.
 • je bent in staat Data & Analytics vraagstukken zowel tactisch als strategisch te verhelderen.
 • Kennis van en ervaring met GEO toepassingen
 • Kennis van en ervaring met specifieke normenkaders van defensie

Achtergrond opdracht

De business architect is vooral actief gedurende de idee en analyse fase van een (nieuwe) (deel)oplossing. Hierbij is zij/hij verantwoordelijk voor het (deel)opleveren van analyses, adviezen, impact analyses, projectkaarten en -voorstellen, business cases e.d. met focus op strategie, beleid, organisatie en de belangrijkste werkprocessen binnen de organisatie. De functionaris is belast met het met betrekking tot de informatievoorziening ontwikkelen en realiseren van de toekomstbestendige totaalarchitectuur, het initiëren, verrichten, evalueren en coördineren van onderzoeken, het formuleren van (lange termijn) beleidsadviezen, het opstellen van algemene (lange termijn) beleidskaders, het evalueren en uitdragen of verdedigen van het voorgenomen (strategisch) beleid.


Met jouw kennis van architectuur zorg je ervoor dat de IT veilig blijft, flexibel is en ruimte biedt aan innovaties zoals big data-ontwikkelingen en artificial intelligence. Naast het ontwikkelen van de architectuur is het natuurlijk belangrijk dat de architectuur ook praktisch wordt toegepast, zodat projecten op een effectieve en efficiënte wijze gerealiseerd worden. Door adviezen en actieve samenwerking geef je mede richting aan de verschillende projecten zodat de applicaties en services op een effectieve wijze worden gerealiseerd.


De werkzaamheden zijn onder meer (niet uitputtend):

 1. Achterhalen, verduidelijken en uitwerken van klantvraag (wensen en eisen) i.s.m. business analysten
 2. Beschrijven van oplossingen in ontwerpen en architectuur
 3. Modelleren van processen en (data)modellen
 4. Identificeren van kansen en mogelijkheden5. Eigenstandig aandragen van verbetervoorstellen in meest brede zin des woords6. Actualiseren van architectuur visie en strategie

Achtergrond opdracht

Als Business architect ben jij de aanjager voor vernieuwing van de IT. Jij introduceert nieuwe ideeën, werkwijzen en operationele capaciteiten die van vitaal belang zijn voor de organisatie. Dit met het oog voor de uitdagingen van vandaag en de ambities van de toekomst. Als Business architect begeleid jij de continue doorontwikkeling in een datagedreven en hoog gerubriceerde omgeving, waar je zowel in de breedte als in de diepte kijkt. Jij weet jezelf te ontwikkelen als de expert op een of meerdere kennisdomeinen. Te denken valt aan: data & analytics, secure cloud voorzieningen, ML/AI toepassingen, technische features ter ondersteuning van het analyseproces (zoals alerting, monitoring, searching), wereldwijde communicatievoorzieningen, beveiligings- en compliance maatregelen of digitale weerbaarheid. Tegelijkertijd besef jij dat alle domeinen relaties met elkaar hebben dus ben je ook in staat om integraal te kijken en verbanden te leggen. Uiteraard houd je voor een integrale afstemming nauw contact met de Enterprise architect.

Organisatorische context en cultuur

MIVD: De MIVD is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensie onderdelen en andere kanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat MIVD voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-

Diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen MIVD werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 04 oktober 2021, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

 • De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture