Titel

Business Analist GEM

Organisatie

DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

Binnen DJI zijn de Directie Informatievoorziening en het Shared Service Center voor ICT, de 2 grootste afnemers van inzet van (tijdelijke) ICT medewerkers. De Directie Informatievoorziening van de DJI zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening voor de DJI-organisatie. DI ondersteunt en adviseert daarbij alle divisies, stafdirecties en landelijke diensten van DJI. Zij voert ook de regie op alle veranderingen die in samenhang met bestaande processen en systemen worden doorgevoerd. Daarvoor neemt DI diensten af bij leveranciers. SSC-I (de eigen ICT-uitvoeringsorganisatie van DJI), is daarvan de grootste en belangrijkste leverancier.


De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit drie onderdelen:

1. CIO-office De afdeling CIO-Office van de Directie Informatievoorziening (DI) is verantwoordelijk voor de (strategische) beleidsontwikkeling op het gebied van de informatievoorziening van DJI.

2. Informatievoorzieningsdienst (IVD) De Informatie Voorzienings Dienst (IVD) is het het coördinatiepunt voor nieuwe ontwikkelingen in samenhang met bestaande systemen.

De Informatievoorzieningsdienst bestaat uit drie bureaus:

- Informatiemanagement,

- Dienstenmanagement,

- Functioneel Beheer

3. Programma’s & Projecten

De opdracht van de afdeling Programma’s & Projecten (P&P) is het uitvoeren van projecten.

Achtergrond opdracht

Ontwikkeling en implementatie van het primair processysteem GEM, Gemeenschappelijk Executiemanagement Module. Als business analist ben je betrokken in de laatste fase van de onwikkeling en landelijke implementatie van het nieuwe primaire processysteem GEM. Je bent onderdeel van het projectteam waarbij je betrokken bent bij de migratie van het bestaande systeem naar GEM, aanspreekpunt voor businessvragen en je maakt deel uit van het testteam waarbij je onder andere specificaties en acceptatie criteria uitwerkt en RFC’s opstelt.


Achtergrond opdracht;

De opdrachtgever is het bureau Informatiemanagement. Bureau Informatiemanagement (IM) vormt samen met de afdeling Functioneel Beheer en de afdeling Dienstenmanagement de Informatievoorzieningsdienst (IVD). Binnen de DI werkt IM nauw samen met de overige afdelingen binnen de directie: Projecten en Programma’s en het CIO-office. De directie staat onder leiding van de CIO van DJI en ondersteunt, adviseert en faciliteert de business. Daarnaast vervult zij een belangrijke regiefunctie als intermediair tussen vraag en aanbod. Binnen Bureau Informatiemanagement werken de Informatiemanagers en de businessanalisten nauw met elkaar samen, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en expertise. De businessanalist is de spin in het web waar het gaat om het specificeren en vertalen van functionele wensen en eisen naar IV oplossingen. De businessanalist staat in nauw contact met de collega’s uit het primair proces.


Je wordt onderdeel van het GEM project. Dit project heeft als doel een applicatie te implementere die de detentietermijn voor justitiabelen op de juiste manier berekent, met in achtname van alle geldende wetgeving en rechtelijke uitspraken. Dit project kent een lange geschiedenis. Recent is vastgesteld dat de specificaties nauwkeuriger moeten worden beschreven, om interpretatieverschillen te voorkomen. Als Business Analist werk je samen met de Product Owner en andere collega's om dit te realiseren.


Taken:

 • Je maakt impactanalyses;
 • Je stelt complexe business cases op;
 • Je analyseert en adviseert over bedrijfsprocessen en beleid en de effecten daarvan op (bestuurlijke) informatievoorziening;
 • Je neemt de leiding tijdens de vraagarticulatie van de business en doet voorstellen voor de gewenste informatievoorziening;
 • Je voert zelfstandig, en in overleg met de business, onderzoek uit naar de haalbaarheid en impact van de functionele behoefte;
 • Je bouwt een relevant netwerk op en onderhoudt dit voor de uitwisseling van kennis;
 • Je bereidt samen met de informatiemanager de besluitvorming voor naar de portfolioboard (iBoard) op hoofddirectieniveau;
 • Je detecteert en analyseert ontwikkelingen (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering, organisatie) en vertaalt deze naar consequenties voor de informatievoorziening van bedrijfsonderdelen;
 • Je stelt onderzoeksrapporten, probleemanalyses, presentaties en annotaties op en overlegt met verschillende specialismen;
 • Je stemt je bijdrage af met deskundigen en specialisten met verantwoordelijke directeuren en lijnmanagers, vertegenwoordigers van het departement of ketenpartners;
 • Je adviseert de businessmanagers, informatiemanager, de Chief Information Officer (CIO) over beleidskaders, standaards en richtlijnen voor de inrichting en besturing van de informatievoorziening en –huishouding.

Functie eisen

 • Minimaal 6 jaar ruime ervaring met het analyseren van en het adviseren over bedrijfsprocessen in de Justitiële ketens en de effecten daarvan op (bestuurlijke) informatievoorziening;
 • Minimaal 6 jaar kennis van en praktijkervaring met vraagarticulatie en kunt deze omzetten naar passende IV oplossingen, hierbij maak je gebruik van verschillende methoden en technieken (interviews, workshops, documentanalyses);
 • Minimaal 6 jaar kennis van en ervaring met diverse projectmanagementmethoden en technieken;
 • Minimaal 6 jaar kennis van en praktijkervaring met visieontwikkeling en kunt dit vertalen naar breed gedragen, praktisch toepasbare en begrijpelijke visiedocumenten en adviezen op bestuurlijk niveau;
 • Minimaal 2 jaar rijksoverheid ervaring.
 • HBO of WO werk- en denkniveau. Bij voorkeur in de richting bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of bestuurlijke informatica; Je onderhoudt actief jouw vakinhoudelijke kennis als professional; 


Wensen:

 • Je bent organisatie- en bestuurssensitief, omgevingsbewust en analytisch;
 • Je bent communicatief vaardig, kunt goed netwerken en hebt het vermogen om mensen te beïnvloeden en te overtuigen;
 • Je denkt in oplossingen en bent hierin creatief en resultaatgericht

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons uiterlijk 15 januari 2021, voor 11.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management