Titel

Business analist

Organisatie

IVO Rechtspraak draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn. Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens. Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux. Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools:Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar gespecialiseerde en brede kennis van het analyseren van IV-aandachtsgebieden
 • Inzicht bieden in relevante delen van het IV-aandachtsgebied mede in relatie tot aanpalende IV-aandachtsgebieden
 • Inzicht bieden in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in de bredere context van een IV-aandachtsgebied(en)
 • Vaardigheid in het signaleren en analyseren van IV-ontwikkelingen en problemen (business analyse)
 • Vaardigheid in het verkennen en definiëren van oplossingsalternatieven (design thinking)
 • Vaardigheid in het signaleren en analyseren van kansen om werk(processen) te verbeteren (lean)


 Wensen • HBO of academisch werk- en denkniveau.
 • Een goed analytisch vermogen en procesmatig inzicht.
 • Workshops organiseren en faciliteren

Achtergrond opdracht

IVO-Rechtspraak is op zoek naar zeer ervaren business analisten die business analyses uitvoeren in het kader van de vernieuwing van de strafrechtspraak. Jij identificeert samen met de informatiemanager de zakelijke behoeften, kansen en problemen van onze stakeholders op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. In samenwerking met o.a. onze architecten, opleiders en functioneel beheerders kom je vervolgens met passende oplossingen. Als business analist ben je de schakel tussen de business en de agile teams die functionaliteiten, trainingen en data-acties realiseren en implementeren. Je identificeert, analyseert en specificeert de requirements van de business en brengt deze als bruikbare informatie naar de agile teams. De taken van de business analist zijn o.a.: • Het systematisch in kaart brengen van werksituaties in business modellen en onderdelen daarvan: klantsegmenten, kanalen, diensten, processen, bedrijfsmiddelen, partnerships, financiële en maatschappelijke kosten en baten.
 • Het specificeren van de functionele behoeften van de Rechtspraak in waardeproposities en business cases;
 • Het (op basis van behoeften) analyseren van mogelijke oplossingsrichtingen waaronder de onderliggende informatiestromen, ingezette technologie, te ontwikkelen competenties van mensen en af te spreken partnerships,
 • Het bijdragen aan bestuurlijke kaders voor ontwikkelingen zoals architectuur, standaarden en beleidskaders;
 • Het formuleren van adviezen voor alternatieve ontwikkelingen;
 • Het schetsen (visualiseren) van de mogelijke eindproducten en het concreet benoemen van de impact van de ontwikkelingen op de werksituatie bij voorkeur via prototypes en experimenten;
 • Het actief betrekken van stakeholders in het business analysewerk en bij het valideren of de voorgestelde oplossingen daadwerkelijk leiden tot verbeteringen.


 Achtergrond opdrachtDe Rechtspraak ontwikkelt de komende 5 jaar stapsgewijs een nieuwe administratie en dossieromgeving voor het strafproces. Een basis die bijdraagt aan tijdige, toegankelijke, laagdrempelige en voorspelbare rechtspraak voor professionele ketenpartners en rechtzoekenden. Met de realisatie van dit basissysteem zet de Rechtspraak gefaseerd een eigen oplossing neer voor een nieuwe digitale ondersteuning van de strafrechtspraak en wordt afscheid genomen van de applicatie GPS. In het najaar van 2021 hebben verschillende analyses plaatsgevonden om de (kern)taken binnen het domein Straf uit te werken. Door middel van werksessies en interviews met rechters, juridisch en administratief medewerkers is de nieuwe oplossing globaal beschreven. Aan de hand van een conceptuele weergave van de processen is een beschrijving gemaakt van welke functionaliteiten door GPS en welke niet door GPS systeemtechnisch ondersteund worden. Deze weergave vormt tevens de kapstok om de te ontwikkelen basisfunctionaliteit te beschrijven. Hiermee wordt per proces inzichtelijk gemaakt welke functionaliteiten noodzakelijk zijn om de ‘kern van het werk’ systeemtechnisch te ondersteunen. Daarnaast is voor elk proces uitgewerkt in welke mate de huidige taakverdeling tussen het OM en de Rechtspraak aansluit bij de juridische werkelijkheid en wat systeemtechnisch nodig is in de nieuwe oplossing om te voldoen aan de juridische kaders. Bij de voorbereiding en realisatie van het nieuwe basissysteem zal rekening gehouden moeten worden met het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De verwachting is dat met ingang van 2026 het nieuwe Wetboek in gebruik wordt genomen. In de gehele strafrechtketen zullen werkprocessen, registratie- en kennissystemen, modellen én huisvesting moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie. Een goed beeld van wat de impact hiervan op het IV-landschap is, is gewenst om de Rechtspraak vroegtijdig voor te bereiden op het werken met het gemoderniseerde Wetboek en vanwege de afhankelijkheden met de uitfasering van GPS. 

Opdracht informatie

Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 15 september 2022, voor 17:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW. De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management