Titel

Business Analist

Organisatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft als motto Nederland gezond en wel. Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring als  business analist in ICT-projecten
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van procesmodellen en gegevensmodellen (ERD’s).
 • Certificeringen op het gebied van (requirements)analyse en modelleren, zoals Archimate 3.0 en IREB (foundation)
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als consultant, waarbij meerdere partijen met uiteenlopende belangen zijn betrokken.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het maken van heldere analyses, plannen van aanpak en het verwoorden van deze analyses in duidelijke notities ter besluitvorming
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal.
 • Praktische benadering


Wensen

 • Ervaring als consultant in de zorg


Competenties:

 • Teamspeler
 • Analytisch
 • Probleemoplossend vermogen
 • Luisterend oor voor alle partijen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn  
 • Zelfstandig 

Achtergrond opdracht

Toelichting: Voor de eerste drie maanden van deze opdracht vragen wij een dienstverband met een minimum inzet van 32 (8 uur p/d) uren per week. Na drie maanden zal worden bekeken of afgeschaald kan worden naar 16-24 uur per week. Reistijd is daarbij niet inbegrepen en wordt niet apart vergoed. Startdatum van deze opdracht is 21 februari 2022 of zo veel eerder als mogelijk.


De analyse en (begeleiding van) de realisatie van de NIPT in screeningssetting kent veel verschillende deelprojecten, waaronder digitalisering van het bloedafnameproces, aanpassen van de dataset voor gegevensuitwisseling, monitoring van de uitvoering, etc. Om een goed beeld te krijgen van de benodigde wijzigingen is, in afstemming met de betrokken partijen, een analyse nodig van de nieuwe en gewijzigde processen en gegevensstromen. Hiervoor zoekt het RIVM-CvB een consultant met het profiel Business analist die nauw zal gaan samenwerken met de business analist die al op het dossier werkt. 


Momenteel wordt er door Corona veel thuisgewerkt maar in een toekomstige situatie dient kandidaat bereid te zijn minimaal de helft van de tijd op locatie te werken. Ook is het soms nodig om overleggen te hebben bij CLBPS of de regionale centra. Meer concreet zijn de taken van de consultant in ieder geval:

 1. Het analyseren van de huidige situatie en beschrijven van de gewenste situatie van de ICT-inrichting rondom de NIPT. Het gaat hierbij om de functionaliteit van de verschillende betrokken applicaties (waaronder Peridos, verloskundig informatiesystemen, laboratoriuminformatiesystemen), de koppelingen tussen deze systemen, maar ook de bijbehorende werkprocessen.
 2. Op basis van de IST- en SOLL-analyse dient een transitie beschreven te worden. Waar moet de nieuw te ontwikkelen functionaliteit in Peridos aan voldoen en welke aanpassingen dienen gedaan te worden aan de verloskundig informatiesystemen en koppelingen om de processen adequaat te ondersteunen.
 3. Er zal sprake zijn van eisen, belangrijke wensen en minder belangrijke wensen ten aanzien van de NIPT. Vanuit de (op te bouwen) inhoudelijke expertise van de consultant zal bijgedragen worden aan het prioriteren van de backlog.
 4. Het behouden van overzicht over de complexe materie en het daardoor tijdig kunnen signaleren van inhoudelijke knelpunten en/of knelpunten in de voortgang.
 5. Contact onderhouden met de regionale centra over hun wensen en eisen voor een goed lopende NIPT en afstemming met diverse andere stakeholders.
 6. Draagvlak creëren en behouden onder de uitvoerders, de counselors, bloedafnameorganisaties en laboratoria.
 7. Het schrijven van notities met het oog op het bovenstaande.
 8. Het (laten) realiseren van opleidingsmateriaal.


Achtergrond opdracht

Het RIVM-CvB vraagt u in het kader van de invoering van de NIPT in screeningssetting een offerte uit te brengen voor de invulling van de inhoudelijke uitwerking en begeleiding voor ICT-inrichting. Dit bestaat uit onder meer de nieuwe betaalstromen binnen de NIPT, maar ook andere analyses in het kader van de digitale processen binnen de NIPT kunnen aan de orde komen. Momenteel is een consultant al aan het werk op dit dossier, maar er is uitbreiding van de capacitiet nodig

Opdrachtgever :

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM (RIVM-CvB) heeft op dit moment de landelijke regie over verschillende bevolkingsonderzoeken, te weten:

 1. Bevolkingsonderzoek borstkanker
 2. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 3. Bevolkingsonderzoek darmkanker
 4. Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE)
 5. Screening op down-, edwards- en patausyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek (eerste trimester en tweede trimester SEO)
 6. Neonatale Hielprik Screening (NHS)
 7. Neonatale gehoorscreening (NGS)


Het regisseren van al deze programma’s alsmede het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal programma Pneumokokken Vaccinatieprogramma Vaccinatie voor Volwassenen (NPPVPVP) betekent onder meer zorg dragen voor de juiste randvoorwaarden zoals de financiering van de uitvoering van deze programma’s. Meer informatie over de PNS programma’s is te vinden op de website https://www.pns.nl/.


Achtergrond

Het RIVM-CvB voert in opdracht van het ministerie van VWS de regie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO (structureel echoscopische onderzoek). Hierbij zijn veel partijen betrokken. Het ICT-systeem voor de screening op downsyndroom en het SEO is Peridos. Dit informatiesysteem is van groot belang voor de regionale centra om de kwaliteitsborgende taak goed te kunnen uitvoeren en voor het RIVM-CvB ten behoeve van zijn landelijke monitoringtaak. Daarnaast ondersteunt Peridos het primaire screeningsproces van de nietinvasieve prenatale test (NIPT) en het eerste trimester SEO. Het functioneel beheer van Peridos wordt uitgevoerd door de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS).


Momenteel vindt de screening op down-, edwards- en patausyndroom plaats in onderzoekssetting door middel van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT). Het ministerie van VWS heeft het RIVM-CvB de opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen om de start van de NIPT in de reguliere screening mogelijk te maken per 1 april 2023. Ondanks dat een definitief besluit nog volgt zijn weis het RIVM-CvB volop bezig met deze voorbereidingen. Hiertoe moeten diverse zaken in gang worden gezet, waaronder ook de financiering van de van de bloedafnamelocaties en de NIPT-laboratoria en alsmede het opzetten van het betaalsysteem dat alle verschillende stappen in de keten ondersteunt. Het uitgangspunt is dat de NIPT betaald gaat worden uit een subsidieregeling.

De bedoeling is dat de regionale centra voor prenatale screening hierin een belangrijke rol spelen. Zij worden verantwoordelijk voor de betaling aan de bloedafnamelocaties en de laboratoria. Hiertoe moeten onder andere aanpassingen aan Peridos gedaan worden. Het gaat hier dus om nieuwe betaalstromen binnen het NIPT programma.    

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 24 januari 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management