Titel

Business analist

Organisatie

IVO Rechtspraak draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.

Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.

Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.

Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools:
Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.

Achtergrond opdracht

Wij zoeken een zeer ervaren business analist om het team business analisten te versterken en opdrachten in dit team uit te voeren. Het meeste werk zal liggen in opdrachten van het project Digitale Toegankelijkheid (DT). In business analyses brengen we werksituaties van de rechtspraak systematisch in kaart en analyseren we de requirements voor mogelijke ontwikkelingen van die werksituaties met een focus op (maar niet alleen) de ontwikkeling van de informatievoorziening.

De werkzaamheden worden begeleid en uitgevoerd vanuit de vakgroep business analyse binnen de organisatie-eenheid Klant en Keten binnen IVO Rechtspraak.Taken (niet uitputtend):

 • Werksituaties van de rechtspraak systematisch in kaart brengen in business modellen en onderdelen daarvan: klantsegmenten, kanalen, diensten, processen, bedrijfsmiddelen, partnerships, financiële en maatschappelijke kosten en baten.
 • Specificeren van de functionele behoeften van de Rechtspraak aan ontwikkelingen: waardeproposities en business cases;
 • Analyseren, op basis van de behoefte, van samenstellende delen van mogelijke oplossingsrichtingen waaronder de onderliggende informatiestromen, ingezette technologie, te ontwikkelen competenties van mensen, af te spreken partnerships
 • Bijdragen aan ontwikkeling van bestuurlijke kaders voor ontwikkelingen zoals architectuur, standaarden en beleidskaders;
 • Formuleren van adviezen voor alternatieven voor ontwikkelingen, schetsen (visualiseren) van de mogelijke eindproducten en concreet benoemen van de impact van ontwikkelingen op te verrichten werk om die ontwikkelingen te realiseren;
 • Actief betrekken van stakeholders in de uitvoering van business analysewerk en valideren of de voorgestelde oplossingen daadwerkelijk leiden tot verbeteringen;

Achtergrond opdracht 
Het project Digitale Toegankelijkheid zal zorgdragen voor een nieuwe aanpak van de digitalisering in vooralsnog bestuursrecht en civiel recht. Het doel is om als eerste stap het voor procespartijen en procesvertegenwoordigers mogelijk te maken om zoveel mogelijk papierloos te procederen (digitaliseren van de voorkant of front office). Daarvoor worden het webportaal Mijn Rechtspraak en de systeemkoppeling Aansluitpunt Rechtspraak aangepast: naar een ‘digitale brievenbus’ met zaaksdossierfunctie. Via de digitale brievenbus kunnen alle partijen processtukken en zaken indienen, processtukken digitaal uitwisselen en digitaal corresponderen met de Rechtspraak. Dit project bevindt zich in de voorbereidende fase. Op dit moment wordt gevraagd de requirements te verzamelen en te documenteren voor de informatievoorziening die het project moet gaan opleveren in de context van de werksituaties die tot de scope van het project behoren.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar gespecialiseerde en brede kennis van het IV-aandachtsgebieden
 • Inzicht in aanpalende aandachtsgebieden en relevante delen van het IV-aandachtsgebied
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen IV-aandachtsgebied(en)
 • Vaardigheid in het signaleren en analyseren van IV-ontwikkelingen en problemen

Wens

 • HBO of academisch werk- en denkniveau.
 • Een goed analytisch vermogen en procesmatig inzicht.

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management