Titel

Business analist

Organisatie

UWV te Amsterdam

Achtergrond opdracht

Momenteel vindt Parlementaire besluitvorming plaats inzake een Vereenvoudiging van de Wajong. Deze vereenvoudiging zal in fases worden geïmplementeerd binnen UWV; een deel zal via systeemreleases per 1-1-2020 moeten zijn geïmplementeerd. De meest complexe wijzigingen in de rekenregels van de Wajong zal per 1-1-2021 gereed moeten zijn. Voor dit wettelijke implementatietraject - dat in projectvorm zal worden uitgevoerd - wordt een Business Analist gezocht die zorg kan dragen voor de totstandkoming van businessanalyses conform de SCOPAFIJTH methode (waterval-ontwikkelproces) en bij voorkeur ook kennis heeft van agile/scrum omdat project mogelijk (deels) ook vorm zal krijgen binnen een agilesetting.

Kaders en speel-/ regelruimte
De business analist opereert in het IV-domein Informatiemanagement in een divisie of organisatieonderdeel van UWV. De CIO stuurt het IV-domein functioneel aan. (De CIO stuurt ERP CC hiërarchisch aan; de business functioneel). Hiërarchische aansturing gebeurt door het management en/of directie van het organisatieonderdeel waarin de business analist werkzaam is. Hij opereert binnen de kaders van IV en de doelstellingen van zijn organisatieonderdeel. Hij zoekt hiertoe de samenwerking met collega’s binnen zijn team, maar ook binnen de kernfunctie en het IV-domein. De businessanalist heeft regelruimte om zelfstandig initiatieven te ontwikkelen.

Functie eisen

  • Mininmaal afgeronde opleiding op HBO-niveau.


Wens

  • Minimaal 4 jaar ervaring in de afgelopen 6 jaar als businessanalist bij grote en complexe (overheids)organisaties in organisatiebrede opdrachten
  • Globaal de wetgeving (bij voorkeur affiniteit met arbeidsongeschiktheidswetgeving) kennen en de organisatie van de Sociale Zekerheid
  • Bekend met methoden van projectmatig werken.
  • Aantoonbare ICT-affiniteit en bekend met de beginselen van de architectuur en inrichtingsprincipes
  • Aantoonbaar 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met businessanalyse conform de Waterval / SCOPAFIJTH methode en recente ervaring met requiermentsanalyse en het beoordelen van beveiliging & privacy requierements
  • Minimaal 4 jaar ervaring in de afgelopen 6 jaar als businessanalist bij grote en complexe (overheids)organisaties in organisatiebrede opdrachten

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management