Titel

Business analist

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken.
De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving.
De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt - veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening.

Achtergrond opdracht

De gezochte analist/ontwerper zal de volgende werkzaamheden moeten verrichten.

 • Analyseren van wet- en regelgeving, zowel Europees als nationaal, adviseren omtrent uitvoerbaarheid, analyseren mogelijkheden van de verschillende platforms binnen RVO voor de implementatie ervan, stakeholder analyse, requirementsanalyse, impact analyse, komen met verwezenlijkbare oplossingen etc.


Achtergrond opdracht
In de voorbereiding van het nieuwe GLB wordt een project gestart om alvast na te denken over de mogelijkheden van de - zich nog uitkristalliserende - Europese regelgeving en daar ook de uitvoerings- en ondersteuningsmogelijkheden bij uit te werken. Er zal een geintegreerd uitvoeringssysteem beschikbaar moeten komen waarop de steunmaatregelen geimplementeerd kunnen worden, net als de monitoring, met zo mogelijk gebruikmaking van datagedreven werken. Gezochte businessanalist zal binnen dit project werkzaam zijn

Functie eisen

 • Minimaal HBO (plus) werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het werken in een uitvoerende organisatie van de Rijksoverheid dan wel een grote publieke dienstverlener
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als analist mbt : bedrijfsprocessen, informatiestromen en het opstellen van probleemanalyses, verandervoorstellen, gevolgenanalyses.

Competenties

 • Zelfstandig kunnen werken
 • Maakt zich materie snel eigen
 • Resultaatgericht
 • Pragmatisch
 • Helder communiceren en toont hier initiatief in
 • Stressbestendig• Schakelen tussen business en IT
 • Initiatiefrijk
 • Teamspeler
 • Klantgericht

Kennis

 • Requirementsanalyse methoden,
 • Procesbeschrijvingsmethodieken (BPMN)
 • Architectuur-
 • Bestuurlijke informatica-
 • Informatiebeveiliging
 • Ervaring met het werken in Enterprise Architect

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management