Titel

BizTalk ontwikkelaar/ beheerder

Organisatie

MJenV draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordeelden in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen MJenV kan en mag doen. Recht raakt mensen. Voor nadere informatie over MJenV wordt verwezen naar: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid.


​Over de DT&V

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is sinds 1 januari 2007 belast met de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving ter zake vertrek en uitzetting. De DT&V bevordert, organiseert en realiseert het daadwerkelijke vertrek uit Nederland van vreemdelingen zonder verblijfsrecht. Bij het uitvoeren van deze taak staat het stimuleren van het zelfstandige vertrek voorop. Zo nodig bereidt de DT&V het gedwongen vertrek van de vreemdeling uit Nederland voor. De DT&V voert haar taak uit in samenwerking met andere ketenpartners van de overheid die een taak hebben in het vertrekproces. De DT&V regisseert het vertrekproces op operationeel niveau. Taken die wettelijk zijn voorbehouden aan ambtenaren belast met het toezicht of de grensbewaking, worden niet verricht door de DT&V.

Achtergrond opdracht

De BizTalk developer/beheerder is ervoor verantwoordelijk dat wensen en eisen van de organisatie tijdig worden omgezet in BizTalk functionaliteiten en oplossingen. Hierbij werkt hij samen met een team van specialisten, voert zelf ook wijzigingen door en zorgt dat het geheel in voldoende mate wordt gedocumenteerd en getest. De BizTalk developer/beheerder is in staat om requirements te prioriteren in overleg met de teamleider. Voor technisch complexe requirements is hij in staat om technische ontwerpen te maken en deze af te stemmen met het team. De BizTalk developer rapporteert over de voortgang aan de teamleider


Achtergrond opdracht.

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zes teams: Business Information Technology (BIT), Planning & Control (P&C), Regie, Beheer en Analyse (RBA), Communicatie (COM), Huisvesting, Facilitaire dienstverlening & Inkoop (HFI), Personeel, Organisatie en Ontwikkeling (PO&O).


Team BIT is verantwoordelijk voor de informatievoorzieningen binnen de DT&V. De werkzaamheden zijn verdeeld over vijf pijlers;

• Informatiemanagement; analyseren van veranderingsprocessen met uitvoeringsconsequenties voor de informatievoorzieningen.

• ISTV (FAB, TAB, DEV); onderhouden en aanpassen van de primaire proces applicatie van de DT&V. Hieronder vallen functioneel applicatie beheer, technische applicatie beheer en development.

• Business Intelligence; onderhouden en aanpassen van BO, de analyse tool van de DT&V.

• Leveranciersmanagement/Informatiebeveiliging; afstemmen met leveranciers en onderhouden van de relatie. Daarnaast het op orde houden van de IB binnen de DT&V.

• De informatie analist is in de pijler Informatiemanagement werkzaam samen met de strategisch informatiemanager, de Enterprise architect en andere informatie analisten

Functie eisen

Opleiding, Certificaten

 • HBO

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Communicatief sterk;
 • In staat om snel een netwerk op te bouwen;
 • In staat om snel nieuwe informatie zich eigen te maken;
 • Oplossingsgericht;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Zelfstandig en gestructureerd kunnen werken;
 • Innovatief en in staat om buiten de gestelde kaders te denken;

Wensen

 • Aantoonbare kennis en ervaring van SQL (must)
 • Aantoonbare BizTalk beheerkennis, waaronder bijvoorbeeld BizTalk360 (must)
 • Tenminste 10 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met BizTalk(2016) en ontwikkeltools zoals Visual Studio• Ervaring Team Foundation Server
 • Pré: Azure (Stack) kennis• Ervaring met werken bij de overheid
 • Pré: kennis van en ervaring met het werken in ketens en met ketenpartners
 • Kennis van de Covast ebXML adapter voor BizTalk
 • Kennis van en ervaring met .NET ontwikkeling
 • Kennis van en ervaring met SCRUM/Agile ontwikkeling
 • Affiniteit hebben met functioneel applicatiebeheer en rapportages (Business Objects)
 • Kunnen rapporteren en adviseren op elk niveau, maar zeker aan het management/ de opdrachtgever/ business consultants en gebruikers
 • (Technische) architectuurplaten kunnen maken en lezen
 • Het kunnen prioriteren en vertalen van requirements naar technische uitwerking (beschreven in use cases)
 • Ervaring met testen op verschillende niveaus


Opdracht informatie

Let op! Bij voorkeur 36 uur, minimaal 16 uur per week

Data interviews: week van 9 december

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development