Titel

BI specialist

Organisatie

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijn de onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet-en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijs deelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Functie eisen

 • Data Management Body of Knowledge;
 • Business Information Management Foundation;
 • Analyzing Data with SQL Server Reporting Services;
 • Minimaal 1 jaar HBO niveau;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het uitvoeren van data analyses met moderne data analyse technieken/tooling. (bijvoorbeeld IDQ van Informatica);
 • Minimaal 1 jaar ervaring met Stakeholdermanagement;
 • Overtuigingskracht en communicatiefvaardig.

Competenties

 • Overtuigingskracht en communicatief vaardig
 • Gericht op samenwerking
 • Doorzettingsvermogen

Wensen

 • Kennis en ervaring met het ontwikkelen van scorecards en m.n. geintegreerde scorecards (voor een (groot deel van/-) een bedrijf);
 • Kennis van nationale en internationale standaarden en best practices op het gebied van datamanagement met daarbinnen dataqualitymanagement;
 • Kennis en ervaring in het maken van datakwaliteitsregels (waaronder plausibiliteits- en verbandscontroles) en het maken van profiles van datasets. (bijvoorbeeld met IDQ van Informatica);
 • Kennis en ervaring in het maken van scorecards en rapportages over datakwaliteit;
 • Kennis en ervaring met datavisualisatie tooling bv MS PowerBI en Tableau

Achtergrond opdracht

Je maakt onderdeel uit van het Team Datakwaliteit en helpt de nieuwe werkwijze van de 'Aanpak datakwaliteit' te implementeren. Deze aanpak bestaat uit een datakwaliteit PDCA-proces, moderne datakwaliteit-tooling (IDQ) voor het meten, tonen en verbeteren van datakwaliteit.en een shared-serviceteam (Team Datakwaliteit ). Het team dat uit jou en een coordinator bestaat, helpt de bronhouders van 12 registers om het proces op gang te brengen en met de nieuwe tooling te werken volgens het principe: 'voordoen, samen doen, zelf doen'. Dat gebeurt gedurende één jaar in iteraties van 3 maanden bij telkens 3 registers waarbij, getimeboxed, de belangrijkste kwaliteitsissues inzichtelijk worden gemaakt. De bronhouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun datakwaliteit bij DUO.


Bij elk register worden globaal de volgende activiteiten doorlopen:

 1. Inventariseren en prioriteren kwaliteitsissues
 2. Vaststellen scope/dataset, data overzette
 3. Profilen
 4. Informatiebehoefte datakwaliteit ophalen van de externe c.q. interne afnemers van data van het register.
 5. Kwaliteitsregels bouwen, uitvoeren en opnemen in datakwaliteitsraamwerk;
 6. Analyse resultaten, verbeteracties afspreken
 7. Rapportages opstellen
 8. Datakwaliteitplan op/-bijstellen

Achtergrond opdracht

Het team datakwaliteit is een nieuw shared serviceteam binnen de afdeling Gegevensmanagement die zich bezighoudt met het implementeren van de nieuwe 'Aanpak Datakwaliteit' binnen de registers en databases van DUO. Het betreft één van de innovaties die de afgelopen 2 jaar is ontwikkeld waarin de datakwaliteit, register voor register inzichtelijk wordt gemaakt en verbeterd.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 20 mei 2021, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd.

Mail mij deze opdracht