Titel

BI analist

Organisatie

De opdrachtgever is een regionale Nederlandse Netbeheerder die voornamelijk in de Randstad opereert. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten.

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden (maand + jaartal).


Referentie: Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.


Let op!

- Er kan gevraagd worden om een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor de kandidaten zelf.

- De opdrachtgever stuurt aan op het ‘bring your own device’ principe. De opdrachtgever verzoekt de externe medewerker gebruik te maken van een eigen mobiele telefoon en/of laptop.’

- Een screening kan onderdeel van de procedure zijn.

- Tariefindexatie is niet toegestaan

Functie eisen

 • Kandidaat dient de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift, een aanbieding op deze aanvraag is hierbij een akkoordverklaring
 • Kandidaat heeft minimaal een aantoonbare afgeronde HBO opleiding richting Informatiekunde, bedrijfskundige informatica of Business Information Management.
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als BI analist
 • Kandidaat is in het bezit van de volgende certificaten: Power BI
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring systeemkennis van: Power BI, T-SQL – SQL Server Management Studio, DAMA model, SAP OM, SAP PS, SAP MM en beheerst de informatie & data analyse technieken


Competenties:

 • Goed kunnen plannen
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Flexibele instelling
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Resultaatgericht
 • Proactief
 • Luistervaardig

Achtergrond opdracht

Werk waar je trots op kan zijn. Dit ga je doen.

DNWG is in Zeeland en op Goeree Overflakkee de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de netbeheerders Stedin en Evides de werkzaamheden (aanleg, onderhoud, storingen) aan het Elektra, Gas en Water netwerk uitvoeren.

Door de energietransitie komt er meer werk op ons af dan ooit. Er rijden straks veel meer elektrische auto’s. Huizen en wijken gaan van het gas af. En we leveren massaal zelf opgewekte energie terug. Denk hierbij o.a. aan zonnepanelen op daken, zonneparken en windparken. Vragen van onze klanten worden daardoor steeds complexer en in het net zijn grote aanpassingen nodig.

Om al deze aanpassingen zo goed en efficient mogelijk uit te kunnen voeren en transparant te zijn richting de netbeheerders Stedin en Evides zijn we op zoek naar een BI analist die ons hierbij helpt.


Jouw sterke punten. Worden wij blij van.

Als BI analist binnen de afdeling Keten Support fungeer je als trekker in de transitie naar de Self Service BI-omgeving. Je beheert de ontwikkelketen voor de totale data- / informatiebehoefte binnen Operations Zeeland. Je stelt de juiste data / gegevens beschikbaar zodat je deze samen met de eindgebruikers kunt omzetten naar informatie (onder andere met behulp van Power BI).

Je legt samen met de opdrachtgever de functionele behoefte vast in een functioneel ontwerp, waarbij je zorgt dat het past binnen het datamodel en de operationele processen en (security) richtlijnen.


Dat houdt in dat dit je kerntaken zullen worden:

 • Inventariseren van algemene en specifieke informatiebehoefte bij de gebruikers en managers van de verschillende business lijnen ten behoeve van sturing en optimalisatie van de (keten)processen.
 • Analyseren en meetbaar maken van de geleverde versus de gewenste prestatie van Operations Zeeland.
 • Het ontwikkelen van rapportages (omzetten naar informatie middels PowerBI) met als belangrijkste doel het borgen van de kwaliteit van de opgeleverde rapportages en het managen van de klantverwachting.
 • Analyse van bronsystemen met als doel de informatiebehoeften van gebruikers te vertalen naar features richting het datawarehouse platform.
 • Inventariseren en doorvoeren van changes op het business warehouse als gevolg van changes op de bronsystemen (dataconsistentie).
 • In samenwerking met de opdrachtgever en interne kennishouders opstellen van ontwerpen (Functioneel Designs) van door de business gevraagde rapportages op operationeel, tactisch en strategisch niveau (bijv. KPI-rapportages, stuurrapportages en kubussen). De ontwerpen bieden voldoende houvast aan ontwikkelaars om de gewenste rapportage op te leveren.
 • Opstellen specificaties voor extractie vanuit bronsystemen naar het business warehouse.
 • Opstellen conceptueel datamodel t.b.v. dataontsluiting (onderdeel van Functioneel Design).
 • Begeleiden van acceptatietest door gebruikers en business transitie t.b.v. effectief gebruik van de opgeleverde rapportages.
 • Signalerende functie met betrekking tot datakwaliteit en geconstateerde issues adresseren aan de data eigenaar.
 • Aansluiting zoeken met de BI teams binnen Stedin en Evides om rapportages te allignen.


Daarnaast denk je vanuit jezelf mee over verbeteringen: we zijn een nieuw bedrijfsonderdeel en dat vraagt om flexibiliteit en continu bijstellen van de eigen werkwijze (“werkt het niet, verander het dan”).

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 19 januari 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

Let op: De aanvraag betreft een ondersteunde rol en volgt instructies op van leidinggevende. Dit past niet binnen de wet DBA. Hierdoor is het niet mogelijk om ZZP'ers te contracteren. Eventueel geïnteresseerde ZZP'ers kunnen zich op detacheringsbasis (= in loondienst) laten aanbieden door De Staffing Groep. Voor vragen over deze procedure kunt u contact opnemen met Stuart Mul

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management