Titel

Architect / IT-specialist monitoring, logging en alerting

Organisatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft als motto Nederland gezond en wel. Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Functie eisen

 • Architectuur op enterprise-niveau en op solution-niveau.
 • Vertalen van functionele eisen naar bouwstenen. 
 • Documenteren in de vorm van Project Start Architectuur en high level design.
 • Toepassen security & privacy by design: in overleg met stakeholders uitwerken van de security- en privacy-kaders.
 • Adviseren van Management-team, en diverse stakeholders.
 • Ervaring met de functie en werking van monitoring-, logging- en alerting-tools.
 • Het monitoren van informatie-ketens.
 • Up-to-date kennis van monitoring en observability, on-prem en cloud.
 • Kennis van Rijkskaders, w.o. NORA, BIO en AVG. 
 • Ervaring binnen complexe (IT) organisaties.
 • Ervaring binnen de Rijksoverheid


Wensen

 • Kennis van RFC 6632 - An Overview of the IETF Network Management Standards,
 • Kennis van RFC 8248 - Security Automation and Continuous Monitoring (SACM) Requirements (ietf.org), 
 • Kennis van RFC 5424 - The Syslog Protocol (ietf.org)
 • Kennis van (type) oplossingen, markt en open source, voor monitoring, logging en alerting.
 • Modellering in Archimate.


Competenties

 • Communicatief: je bent schriftelijk en mondeling in staat helder en bondig je boodschap over te brengen en doet dit tijdig.  
 • Omgevingsbewustzijn: je houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden.
 • Analytisch: herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
 • Overtuigend: Je weet met objectieve argumenten anderen te overtuigen. 
 • Creatief: Je komt met nieuwe ideeën, invalshoeken en oplossingen. 
 • Plannen en organiseren: je bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering.
 • Verbindend: Je bent aanspreekbaar, dienstverlenend en verbindend.


Achtergrond opdracht

De RIVM-IV-organisatie is een ICT-dienstverlener voor het RIVM en een aantal andere deelnemers binnen de rijksoverheid. De IV-organisatie exploiteert een ICT-infrastructuur  met daarin alle facetten van compute, storage, connectivity, virtuele hosting-lagen, werkplekken, databases en applicaties. De RIVM IV-organisatie levert IV-diensten voor 3000 medewerkers in 6 organisaties.

 

Om de beschikbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van deze diensten verder te verhogen wordt een initiatief gestart waarbij de mogelijkheden voor monitoring, logging en alerting van informatie-ketens structureel worden verbeterd, zowel reactief als pro-actief. Het huidige landschap aan oplossingen voor monitoring en logging is divers, weinig op elkaar afgestemd en essentiële functies missen.


Verzameling samenhangende infrastructuur- en applicatiecomponenten waarmee een IV-dienst wordt gerealiseerd.


Achtergrond opdracht

De volgende onderwerpen zijn in scope:

 • Verzamelen van brongegevens: health info, metrics, logging.
 • Monitoring van service level objectives van IV-diensten zowel infra- als applicatiediensten, en in de context van ketens: samenhangende componenten (infra- en middleware- en applicatie-componenten) die de dienst realiseren.
 • Rapportage over realisatie van SLO’s aan diverse doelgroepen
 • Detecteren en analyseren van verstoringen in IV-diensten zowel infra- en applicatiediensten.
 • Alerting, inclusief standby/call-out van beheer-teams.
 • Analyse van logs en metrieken, detecteren van trends t.b.v. optimalisatie en preventief handelen.
 • Tracing van individuele verzoeken door een applicatie-keten.
 • Integratie met gerelateerde systemen, zoals CMDB, SIEM, IAM.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 24 augustus 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture