Titel

Architect

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.


DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZ en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatie doelen van haar opdracht gevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.

Meer informatie vindt u op https://www.dictu.nl

Achtergrond opdracht

 • Creëren en ontwerpen van solutions die aansluiten op de wensen en eisen van de opdrachtgever
 • Zorgdragen dat de solution in overeenstemming is met relevante onderdelen uit de enterprise architectuur
 • Zorgdragen voor goede afstemming en impact bepaling op het gebied van architectuur in relatie tot ketenpartners
 • Configureren van solutions om zodoende een passende oplossing te ontwikkelen
 • Opstellen van een gedetailleerd technisch ontwerp voor de solution
 • Adviseren en beantwoorden van technische vragen van (managers en medewerkers van) de opdrachtgever
 • Waarborgen van de inhoudelijke kwaliteit van de oplossinge


Achtergrond opdracht:

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de Rijksbrede plannen en ook in Europese Verordeningen is vastgesteld dat er gestandaardiseerde, veilige middelen moeten komen voor het vaststellen van digitale identiteiten en de bevoegdheid. Het Ministerie van EZK heeft hiervoor een generieke dienst ontwikkeld en breed ingezet binnen het Ministerie van EZK. Deze dienst bevat functionaliteit voor het authenticeren van burgers en bedrijven met gebruik van federatieve inlogmiddelen zoals DigiD, eHerkenning en eIDAS. De ambitie en doelstelling is, om naast het Ministerie van EZK ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te bedienen. Om o.a. deze uitdagende ambitie concreet te realiseren heeft het Ministerie van EZK een programma ingericht waarin in opdracht van VWS samengewerkt wordt aan deze ambitie met VWS, EZK en BZK op o.a. bestuurlijk, organisatorisch en technisch vlak.Naast het realiseren van verbeterde functionaliteit en het door ontwikkelen van deze generieke dienst, wordt er gewerkt aan het aansluiten van klanten op deze generieke dienst via een generiek aansluitproces en een dienstenorganisatie.

Functie eisen

 • WO
 • Brede kennis op het gebied van Architectuur (software, tools, modellen, methoden, etc)
 • Detailkennis en ervaring op het gebied van Identity- and Accessmanagement
 • Detailkennis en ervaring met Linux, Virtualisatie, Cloud en netwerk infrastructuur zaken
 • Detailkennis en ervaring met verschillende programmeertalen
 • Detailkennis en ervaring met authenticatie en autorisatie protocollen
 • Detailkennis en ervaring met hoog beschikbare oplossingen en performance tuning hiervan
 • Ervaring met Oracle producten, zoals Oracle Access Management, Weblogic, Oracle API Gateway
 • Minimaal 10 jaar werkervaring als (Solution) architect, met brede kennis op het gebied van Architectuur (software, tools, modellen, methoden, etc)


Wensen:

 • Bestuurlijke/organisatiesensitiviteit.
 • Communicatief sterk zowel mondeling als in schrift

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture