Titel

Applicatieontwikkelaar

Organisatie

Belastingdienst te Apeldoorn

Achtergrond opdracht

Wij zoeken een senior (of ervaren medior) Java ontwikkelaar voor IBS Omzetbelasting. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk verricht worden voor Mini One Stop Shop. Van jou wordt verwacht dat jij, als volwaardig teamlid participeert in het Scrum-proces. Samen met je collega's werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, het begroten en inplannen van de taken, bouwen en testen tot en met het demonstreren van de geleverde functionaliteit. Het zwaartepunt ligt bij de bouwactiviteiten, waar je samen met collega-applicatieontwikkelaars aan werkt. Het delen en vastleggen van kennis is een vanzelfsprekendheid

Achtergrond opdracht
De IBS Omzetbelasting is verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie, (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van de aangepaste bedrijfsprocessen en informatievoorziening.IBS Omzetbelasting is verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de eigen teams van IBS OB, STS, GBS en raakvlakken binnen IBS. IBS Omzetbelasting stemt de architectuur af, stuurt de realisatie en de planning via de releasetrain en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken. IBS OB neemt de lead bij testen over de onderdelen heen en stemt af met productmanagement over prioritering en implementatie- en releasemomenten. De keten omzetbelasting staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De Europese en nationale wet- en regelgeving is sterk in ontwikkeling. Daarnaast is het applicatielandschap sterk verouderd. Om aan huidige en nieuwe wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen zal het applicatielandschap moeten worden gemoderniseerd, met gebruikmaking van state-of-the-art architectuurprincipes en technologieën. Hierbij moet voortdurend de afweging worden gemaakt tussen enerzijds het tijdig kunnen voldoen aan de business eisen en het anderzijds realiseren van een robuust en wendbaar applicatielandschap

Functie eisen

  • Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring als Java bouwer
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met werken volgens SAFe
  • Kennis van: Methoden en technieken voor agile ontwerp
  • Kennis van: Programmeren

Competenties

  • Vakkundig en professioneel als applicatieontwikkelaar: staat voor zijn/haar vak en heeft drive om een kwalitatief hoogwaardig product op te leveren
  • Veranderingsgericht en creatief: iemand die gemakkelijk in iets nieuws durft te stappen of een nieuw pad durft te verkennen.
  • Assertieve persoonlijkheid met een kritische blik en een oplossingsgerichte, samenwerkende mentaliteit

Kennis

  • Java8, EJB, JPA, WAS, Git, Jira, Hudson, XML, Wicket, SONAR Qube, Selenium/Fitnesse, Confluence, Ipas

Opdracht informatie

Verwachte uiterste einddatum inzet: vrijdag 31 december 2021

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development