Titel

Applicatiebeheerder Condor (ANR-16730)

Organisatie

COA te Den Haag

Achtergrond opdracht

Het uitvoeren van het applicatief beheren van toegewezen applicaties.

 • Ondersteunt bij het opstellen van functioneel ontwerpen en voert benodigde aanpassingen op het functioneel ontwerp door.
 • Onderhoudt in- en externe contacten gericht op het uitvoeren van activiteiten met eindgebruikers, de functionele beheersorganisatie waaronder functionele en technische beheerders, onderhoudsleveranciers en leveranciers van softwarepakketten.
 • Stelt gedetailleerde planningen voor realiseren van onderhoud en softwarereleases in overleg met beheerpartijen en de opdrachtgever en klant.
 • Is verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en problems.
 • Beheert en evalueert de functionele eisen en wensen voor operationele informatiesystemen.
 • Vertaalt gebruikerswensen in functionele consequenties voor systeemfuncties in termen die door onderhoud-/software leveranciers kunnen worden uitgevoerd en toetst uitvoerbaarheid gebruikerswensen.
 • Voert impactanalyses uit van gebruikerswensen en komt tot een inschatting van aantal benodigde uren en risico's.
 • Voert acceptatietesten van (wijzigingen op) de informatiesystemen uit.
 • Houdt de ontwikkelingen op het vakgebied bij met betrekking tot de applicatie en standaard toepassingsprogrammatuur waarvoor men verantwoordelijk is gesteld.
 • Verzorgt documentatie- en versiebeheer van standaard- en maatwerkapplicaties.
 • Draagt kennis over aan de organisatie.
 • Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards.
 • Fungeert als 2e lijns aanspreekpunt bij storingen, problemen en klachten 
 • Analyseert de storingsmelding op de functionele werking,. lost deze op of regelt de benodigde capaciteit en middelen om deze op te laten lossen.
 • Bewaakt het oplossingstraject en informeert opdrachtgever of Incident/Problem Management hierover.
 • Verzorgt rapportages over het gevolgde oplossingstraject en de gekozen oplossingen.Deelnemen aan projecten

 • Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, intern en extern met leveranciers, vertegenwoordigt daarbij COA, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit.
 • Voert kwaliteitscontroles uit op projectprodukten.
 • Levert expertise in projecten en op ad-hoc basis waar nodig

Functie eisen

Ervaring verplicht

 • Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT, en ICT processen, applicaties en informatiesystemen vergelijkbaar met COA. 
 • Ervaring met een of meerdere van de applicaties in het ICT landschap van de aanbestedende diensten. (Condor)
 • Ervaring met het coördineren van werkzaamheden.

Kennis verplicht

 • Kennis van een of meerdere van de applicaties in het ICT landschap van de aanbestedende diensten 
 • Kennis van bij de aanbestedende diensten in gebruik zijnde relevante platforms, softwareprodukten, programmeertalen, ontwerptechnieken, methodieken en standaards. (op het gebied van applicatieeheer).
 • Kennis van ontwerp en ontwikkeling van systemen.
 • Kennis van projectmanagementmethodieken zoals Prince2.
 • Kennis van testmanagement methodieken zoals Tmap.
 • Kennis van relevante beheermethodieken (BiSL, ASL, ITIL).

Kennis voorkeur

 • Kennis van informatie beveiliging. 
 • Kennis van kwaliteitsmanagement.
 • Kennis van Change en Release Management Proces.

Competenties 

 • Accuratesse 
 • Klantgerichtheid
 • Analyserend vermogen 
 • Flexibiliteit 
 • Initiatief 
 • Samenwerken
 • Stressbestendigheid 

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support