Titel

Applicatie Beheerder SharePoint

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en ingevulde antwoordformulier bijgevoegd in de bijlage!
- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.
- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

1. Beheert de ICT middelen, door:
* het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;
* het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;
* het zo nodig inwinnen van nadere informatie;
* het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.
* het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;
* het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;
* het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
* het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en  1e);
* het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
* het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.
het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;

2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:
* het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;
* het laten registreren van afwijkingen en problemen;
* het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
* het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.

3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: 
* het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
* het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
* het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker; 
* het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;
* het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie
* het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast
* het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
* het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid; 
* het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen;
* het laten testen van de geleverde ICT middelen.

Functie eisen

Werkervaring algemeen 

  • Minimaal 5 jaar werkervaring met applicatiebeheer werkzaamheden op het gebied van enterprise content management.       
  • Minimaal drie jaar werkervaring met het configureren en beheren van
  • Minimaal SharePoint 2013 technisch farm beheer.        

Werkervaring specifiek   

  • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen.        

Vereiste kennisgebieden/opleidingen

  • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Wens 
Relevante Werkervaring 

  • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met minimaal SharePoint 2013 technisch farm beheer.
  • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid.  
  • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met DevOps (DevOps staat voor Development (Dev) en Operations (Ops)).
  • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met testmethodieken en implementaties daarvan.      
  • Kandidaat heeft, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met technisch schrijven.  

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support