Titel

Applicatie beheerder

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZ en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatie doelen van haar opdracht gevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
Meer informatie vindt u op https://www.dictu.nl

Achtergrond opdracht

De betreffende afdeling beheert een reeks applicaties voor diverse klanten. Deze applicaties ondersteunen de strategische businessprocessen van deze klanten. We zoeken mensen die kunnen helpen met het beheer van deze applicaties en het verder ontwikkelen er van. Hiervoor heb je regelmatig contact met de gebruikersorganisatie en Infrastructuurteams. Jij bent aanspreekpunt over de technische werking van de toegewezen ICT-componenten vanuit de verschillende rollen, kent deze componenten zeer goed en kan ook over de grenzen ervan heen kijken. Jij helpt collega’s die minder kennisdiepgang hebben inhoudelijk op weg. Jij hebt meerjarige ervaring in verschillende rollen, diepgaande kennis van de ICT-componenten / businessprocessen en vormt een natuurlijk aanspreekpunt voor functionele applicatiebeheerders, opdrachtgevers en collega’s bij ander delen van onze organisatie.

Achtergrond opdracht
Jij wordt belast met beheer en onderhoudswerkzaamheden van de verschillende omgevingen/applicaties (waaronder Alfresco);
Jij wordt verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten en problems;
Jij verricht aanpassingen aan de Alfresco omgeving, al dan niet releasematig (incl. Systeemtest);
Jij onderhoudt contacten met Functioneel Applicatie Beheerders bij opdrachtgevers; Onderhoudt documentatie (technisch en functioneel);
Jij stemt af met betrokken teams; Onderhoudt kennis van techniek, applicatiesoftware, inhoud van databases en omgevingen.
 

Functie eisen

  • Minimaal 5 jaar HBO werk- en denkniveau (ICT)
  • Minimaal 3 jaar Linux
  • Minimaal 3 jaar Postgresql
  • Minimaal 3 jaar Tomcat

Competenties

  • Communicatieve vaardigheden in het contact met opdrachtgevers, met collega´s bij de andere teams en met leveranciers
  • Analytisch, Verbindend, Planmatig, Goed documentatie kunnen maken

Kennis

  • Ervaring binnen de Rijksoverheid
  • Alfresco
  • Java

Opdracht informatie

Verwachte uiterste einddatum inzet: 30 juni 2020
Data interviews: Z.s.m.

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support