Titel

Applicatie Architect Datalaag

Organisatie

De IND beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Bijvoorbeeld vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en asiel zoeken. Of om mensen uit het buitenland die in Nederland willen werken en wonen. Ook behandelt de IND aanvragen van mensen die in Nederland wonen en willen naturaliseren.

De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

De ICT afdelingen van de IND zitten samen met het COA en DT&V aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze lokatie zit vlak naast het Centraal station en is dus zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Achtergrond opdracht

Medewerker maakt deel uit van een klein onderzoeksteam. Het team bestaat uit een projectleider, een Informatie architect en een Systeem/Technisch Architect, waarbij medewerker de rol van Systeem/Technisch Architect invult.Het onderzoek & ontwerp staat in het teken van intern en extern onderzoek; Interviews en referentie bezoeken die moet bijdragen aan het goed in beeld krijgen van de (on)mogelijkheden, inspiratie ophalen en de juiste keuzes te maken; uitvoeren van Proof-of-Concepts (PoC) om te toetsen welke tooling geschikt is om in te zetten; concept Data Architectuur (Datalaag) ontwerpen.Resultaat van het onderzoek is ondermeer een set van functionele en technische requirements die potentieel gebruikt wordt voor een RFP en pakketselectie.

Achtergrond opdracht
In de huidige situatie wordt de IND zowel in haar operationele bedrijfsvoering als in het bewerkstelligen van haar ambities geconfronteerd met data problematieken en bijbehorende uitdagingen.

Data uitwisseling tussen aanleverende -en afnemende systemen is complex en niet consistent, met als gevolg:

 • Veel maatwerk (point-to-point oplossingen) en beperkte standaardisatie
 • Het verzamelen, bewerken en distribueren van gegevens vindt plaats via losstaande data “silo’s” en is een blackbox, met als gevolg complexe gegevens integratie
 • Beperkte wendbaarheid van de informatievoorziening vanwege de grote afhankelijkheid met het primaire systeem en de complexe gegevenskoppelingen met afnemende systemen

Onderzoek moet uitwijzen of het concept van een generieke datalaag een oplossing biedt voor:

 1. Transparantie, herleidbaarheid en herbruikbaar maken van gegevens
 2. Meer wendbaarheid in gebruik van data doordat er geen rechtstreekse koppeling tussen primair systeem en de afnemende systemen3. Reductie van beheer- en ontwikkel activiteiten ten aanzien van gegevenskoppelingen
 3. Een efficiënte ontwikkel- en gegevensbeheerorganisatie dat flexibel en snel kan opereren
 4. Meer flexibiliteit in de digitale interactie met interne- externe partijen

Functie eisen

 • Kennis van TOGAF, NORA, EAR
 • Kandidaat dient uitgebreide kennis te hebben van data virtualisatie oplossingen, achterliggende principes, voor- en nadelen en risico's.
 • Tevens gevolgen die de verschillende oplossingen hebben voor de ontsluiting van systemen en voor afnemende systemen.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het ontwerpen van datavirtualisatie oplossingen
 • Minimaal 5 jaar ervaring met Data Ware Houses

Wens

 • Kennis van datamodelleringstechniekenAchtergrond in datamodellering, datawarehousing of smart analyticsErvaring met het schrijven van architectuuradviezen

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture