Titel

Adviseur WBSO ICT

Organisatie

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.


Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!


Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.


Klik hieronder voor het bekijken van de video van RVO.

https://www.youtube.com/watch?v=pzcK1a_SVUM

Functie eisen

  • Minimaal 2 jaar ontwikkelervaring/programmeren binnen ICT sector
  • Relevante opleiding, minimaal hbo
  • Java; Python, C#; Net; Visual Basic; SAP/ERP;Groupware/Lotus
  • JAVA Software Designer; Microsoft Certified Solution


Wensen:

  • Kennis van Research & Development trajecten, Brede en diepgaande belangstelling voor technologische ontwikkelingen bij ondernemingen


Competenties:

  • Klantgerichtheid
  • Oordeelsvorming
  • Samenwerking,
  • Communicatie
  • Integriteit

Achtergrond opdracht

Gevraagd worden: Experts met actuele kennis op het gebied van R&D (speur- en ontwikkelingswerk) in de sectore ICT. Experts worden ingezet op de WBSO innovatieregeling.


Voor inzet op de WBSO (Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk) geldt:Deze experts zijn in staat door ondernemers voorgenomen projecten op R&D aspecten te toetsen tegen de daarvoor geldende wettelijke criteria. Het oordeel, wel of geen belastingreductie voor die ondernemers, wordt schriftelijk vastgelegd. Zonodig wordt nadere informatie ingewonnen, mondeling en/of schriftelijk. Je adviseert over de honorering van projectvoorstellen WBSO. Daarvoor heb je regelmatig contact met ondernemers en adviseurs. Het beoordelen van technische knelpunten bij de WBSO aanvragen behoren tot de meer complexe van de regeling. Voortgang, knelpunten en oplossingsrichtingen bespreek je in teamverband (scrum werkwijze). Hierbij is een zakelijke, besluitvaardige en daarmee resultaatgerichte werkwijze van essientieel belang.


Vereiste kennis:

Deze is van minimaal HBO of academisch niveau en behelst een diepgaand inzicht in de huidige stand van softwareontwikkeling en ICT-sector (zoals programmeertalen Python, Java en C), Web Applicaties, Bigdata, AI/ML en Mobiele Apps (Android en iOS). Omdat de sector een sterk dynamisch karakter heeft en bepalend is voor innovatie in vrijwel alle andere sectoren, is het continue bijhouden van actuele technische ICT-ontwikkelingen en –toepassingen cruciaal. Aantoonbare (programmeer)ervaring met het actief deelnemen aan R&D ontwikkelprojecten m.b.v. moderne methodieken als Agile/Scrum is een pre.


Achtergrond opdracht:

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is één van de belangrijkste instrumenten om eigen Research & Development (R&D) door bedrijven in Nederland te bevorderen. Het betreft een fiscale faciliteit waarbij toekenning plaatsvindt op basis van projectvoorstellen. De WBSO is een fiscale regeling waarbij toekenning plaatsvindt op basis van projectvoorstellen. Circa 22.000 bedrijven maken hiervan gebruik. RVO.nl voert het instrument uit in Zwolle. De afdeling Kernprocessen NL waar de WBSO onder valt telt circa 130 medewerkers.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 13 januari 022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support