Titel

Adviseur Public Affairs

Organisatie

De Rechtspraak professionaliseert zijn bedrijfsvoering. Om de kwaliteit en de efficiency van bedrijfsvoeringprocessen te optimaliseren zijn deze processen ondergebracht in het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR). Hierbij gaat het ondermeer om de financiële administratie,de inning van griffierechten, de inkoopfunctie, een aantal HRM-taken en de informatievoorziening van en voor de gerechten.

Achtergrond opdracht

De adviseurs zijn de spil van de public affairs van de Rechtspraak, signaleren veranderingen in het bestuurlijke en politieke krachtenveld en zijn het belangrijkste aanspreekpunt van de Raad bij contacten met bestuurlijke en politieke relaties.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je volgt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en signaleert trends die van invloed kunnen zijn op de rechtspraak;
 • Je adviseert de Raad over maatschappelijke en politieke risico’s en kansen;
 • Je onderhoudt het netwerk van bestuurlijke, politieke en maatschappelijke relaties van de Raad;
 • Je legt en onderhoudt contacten met voor jouw functie relevante personen en organisaties, met name met de Tweede en Eerste Kamer, en organiseert zowel in- als extern coalities om steun en medewerking te verkrijgen;
 • Je adviseert de Raad over het onderhouden en de vormgeving van contacten met bestuurlijke en politieke relaties;
 • Je begeleidt en ondersteunt de leden van de Raad bij formele en informele contacten met commissies en leden van de Eerste en Tweede Kamer;
 • Je vormt samen met overige medewerkers van het bureau en de Rechtspraak projectteams, die uitvoering geven aan het public affairsbeleid op afzonderlijke dossiers, zoals een adequate financiering van de Rechtspraak;
 • Je vertaalt in overleg met de persvoorlichters en de redactie publiciteit over de rechtspraak naar bestuurlijke kansen en uitdagingen en vice versa.


De adviseur public affairs is een geboren netwerker met een buitengewoon goede bestuurlijke en politieke antenne, die de kunst verstaat verschillende belanghebbenden binnen en buiten de Rechtspraak met elkaar te verbinden:
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
 • Je laat zien dat je een uitstekend inzicht hebt in bestuurlijke, politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Je bent goed bekend met parlementaire politiek;
 • Je bent een stevige adviseur, hebt ervaring in alle fases van het adviesproces en kunt omgaan met - en afstemmen van uiteenlopende en soms tegengestelde belangen in (ambtelijk) overleg;
 • Je bent autonoom in opvattingen en handelen, maar houdt rekening met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden, wensen en urgenties.
 • Je beweegt je zonder moeite in een complexe organisatie;
 • Je hebt een grote sociale intelligentie en analytisch vermogen;

Achtergrond opdracht
De positie van het slachtoffer in de rechtspraak. Rechters die dichter bij de mensen kunnen staan. De dreigende onbalans tussen de staatsmachten. Voorbeelden van de intensieve discussie over het functioneren van de rechtspraak die wordt gevoerd. De Rechtspraak is de afgelopen jaren de dialoog aangegaan met de omgeving en laat zijn stem horen in het maatschappelijk debat en de politieke besluitvorming. Samen met de gerechten vervult de Raad voor de rechtspraak daarin een belangrijke rol. In dit verband zoekt de afdeling communicatie van het bureau van de Raad voor de rechtspraak ter vervanging tijdelijk een: Adviseur public affairs (24 uur)Waar ga je werken?De afdeling communicatie is onderdeel van het bureau van de Raad voor de rechtspraak. De afdeling bestaat uit 15 vaste en tijdelijke medewerkers, waarvan 2 public affairsadviseurs . De afdeling is naast de public affairs verantwoordelijk voor mediacontacten, nieuwsvoorziening via internet en andere eigen media, publiekscommunicatie, communicatieadvies en organisatie van evenementen. Dit gebeurt in samenwerking met de rechtbanken, gerechtshoven, colleges en Hoge Raad.
 

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van parlementaire politiek
 • Minimaal 5 jaar ruime ervaring in alle fases van het adviesproces en kunt omgaan met - en afstemmen van uiteenlopende en soms tegengestelde belangen in (ambtelijk) overleg;
 • Brede of gespecialiseerde theoretische kennis van hetvakgebied

Competenties

 • uitstekend inzicht in bestuurlijke, politieke en maatschappelijke verhoudingen
 • Je bent een stevige adviseur, je bent autonoom in opvattingen en handelen, maar houdt rekening met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden, wensen en urgenties.
 • Je beweegt je zonder moeite in een complexe organisatie; Je hebt een grote sociale intelligentie en analytisch vermogen.

Kennis

 • academisch werk- en denkniveau;

Opdracht informatie

Heeft u interesse? Reageer dan z.s.m. met uw CV in een Word document, uw motivatie en beschikbaarheid en uurtarief incl. reis-, parkeer- en verblijfkosten, excl. BTW.

Datum interviews: 21 maart 2019. Graag deze datum reserveren voor gesprekken.
 

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig