Titel

Adviseur Ecologie

Organisatie

Het betreft een inzet van maximaal 1680 uur per jaar. 


Bring Your Own Device (BYO): Er dient een zakelijke mobiele telefoon beschikbaar te worden gesteld door Dienstverlener dan wel dient tijdelijk personeel hier zelf over te beschikken. Het uitgangspunt voor tijdelijk personeel is dat zij over een standaard werkplek (‘thin cliënt’) kunnen beschikken, tenzij de lijnmanager beslist dat tijdelijk personeel zijn/haar eigen hardware/laptop dient te gebruiken. De gebruikskosten zijn nadrukkelijk niet declarabel en derhalve voor rekening van de Dienstverlener dan wel tijdelijk personeel.

Functie eisen

Jij toont lef door bestaande (ingesleten) denkwijzen onder de loep te nemen, je krijgt energie van het spreken van mensen met verschillende belangen en invalshoeken waarin je kritische vragen blijft stellen. Je bent sterk in het analyseren van processen, je kunt snel een beeld vormen wat je vertaald naar een helder plan, bent soms wat eigenwijs en hebt ook uitstekende presentatie vaardigheden. Je bent in staat jouw standpunten te onderbouwen en af te wegen in het bedrijfsbelang.

Om als Adviseur Ecologie succesvol te zijn vragen wij daarnaast het volgende:

 • Een relevante opleiding op hbo-niveau of universitair niveau of (bijvoorbeeld Bos- en Natuurbeheer, Biologie, Omgevingswetenschappen of Milieukunde) met minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring bij een ecologisch adviesbureau en/of overheid.
 • Kennis van beschermde soorten, Natura 2000-habitattypen, Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten.
 • Ervaring met natuurwetgeving en/of ecologisch-juridische vraagstukken.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in de (veld)onderzoeken van natuur, het rapporteren daarover en het helder uitleggen van (eventuele) maatregelen.
 •  Je bent bereid om te werken op - of te reizen naar - andere plaatsen binnen Nederland, soms is het nodig hiervoor te overnachten.
 •  Na minimaal 1 jaar behoort indiensttreding bij de opdrachtgever tot de mogelijkheden (bij gebleken geschiktheid).

Achtergrond opdracht

Hoe ziet de duurzame energievoorziening van de toekomst eruit? Wat zijn de maatschappelijk slimme keuzes om ervoor te zorgen dat de energievoorziening daadwerkelijk verduurzaamt, deze betaalbaar blijft en dat de ontwikkelingen rond onze infrastructuur ecologisch verantwoord zijn? Als Adviseur Ecologie help jij onze organisatie deze keuzes te maken. Heb jij passie voor alles wat leeft? Denk je graag mee over de ecologische aspecten van projecten en beleid, vanuit een toetsing aan de natuurwetgeving of vanuit ecologische potenties van een specifieke locatie? Beweeg jij gemakkelijk binnen een complex speelveld? Heb jij een breed inzicht met helikopterview? En ben jij altijd op zoek naar de vraag achter de vraag? Dan ben jij de collega die wij zoeken!


Wat ga je doen?

Jij let op de werkzaamheden en activiteiten van de opdrachtgever in verhouding tot flora en fauna. Regelmatig staat het onderzoek van de Adviseur Ecologie in het teken van een verandering in een ecosysteem die door toedoen van de opdrachtgever plaats zal vinden of al is veroorzaakt. Denk hierbij aan het onderhoud aan bestaande transportleidingen, onderhoud aan een bestaande installaties, aanleg van nieuwe transportleidingen en installaties. Deze veranderingen hebben invloed op het natuurlijk evenwicht in een bepaald gebied. De consequenties van de ‘verstoring’ moeten nauwkeurig voorspeld of uitgezocht worden.

Je adviseert de afdelingen Omgevingsmanagement, Engineering (in geval van beleid en uitvoering in Projecten) en de afdeling Assetmanagement (in geval van Green Deal ‘biodiversiteit) op welke wijze de activiteiten zoveel mogelijk in harmonie met de omgeving en ecosysteem kunnen worden uitgevoerd waarbij getracht moet worden de waarde van het aanwezige ecosysteem te vergroten. Hiervoor is het soms nodig om het oppdrachtgever's standpunt ten opzichte van het Bevoegd Gezag (denk aan RVO, provincies, gemeenten en omgeving) overtuigend te verdedigen. Daarnaast adviseer je tijdens de voorbereiding en de uitvoering van een project over de ecologische aspecten en effecten, denk hierbij o.a. aan het groenonderhoud van de opdrachtgever's assets.

 

Bovenstaande is samengevat in de onderstaande punten:

 • Het ontwikkelen en bijsturen van het opdrachtgever's beleid op het gebied van natuur.
 • Adviseren over uit te voeren natuuronderzoeken.
 • Zelfstandig (laten) uitvoeren van natuuronderzoek.
 • Controleren van (door leveranciers) uitgevoerd natuuronderzoek.
 • Gesprekspartner voor toezichthoudende instanties en bevoegde gezagen.
 • Advisering en monitoring uitvoering groenonderhoud i.s.m. de multidisciplinaire projectenafdeling (OTM).
 • Het zowel schriftelijk als mondeling helder formuleren van adviezen en onderzoeksresultaten (onder andere natuurtoetsen, vergunnings- en ontheffingsaanvragen, voortoetsen, passende beoordelingen).
 • Ecologisch-juridische advisering in complexere projecten, richting zowel collega’s als externe opdrachtnemers (onder andere m.e.r. en stikstofdepositievraagstukken).
 • Adviseren over landschappelijke inpassing en het creëren van een ecologische meerwaarde in projecten.
 • Advies aan RvB over de invulling van Green Deals.


Over de afdeling

Omgevingsmanagement (OO) is een afdeling binnen de unit Operations & Projects. Deze afdeling is erop gericht om beter georganiseerd te zijn op de externe ontwikkelingen in de omgeving van onze huidige en mogelijk toekomstige assets.

Jij gaat werken bij de afdeling OOL, het Omgevingsloket. Het loket is het centrale punt waar zowel in- als externe partijen iedere dag terecht kunnen voor:

 • De afhandeling van omgeving gerelateerde vraagstukken (graafmeldingen, bestemmingsplannen, schades, rechten/vergunningen, etc.).
 • Landelijke expertise met betrekking tot omgevingsmanagement.
 •  Asset gerelateerde data en informatie.
 •  Functioneel beheer.

 

OO(L) staat voor een veilige leefomgeving rond de bedrijfsactiviteiten en assets van de opdrachtgever. Om als bedrijf te kunnen doen wat we willen doen; beïnvloeden en verkrijgen we het juridisch kader, bewaken we de ongestoorde ligging en leveren we betrouwbare data en informatie. Relatie en reputatie zijn hierbij drijvende kernwaarden. Het Omgevingsloket werkt hier enthousiast aan mee met een team van ongeveer 35 mensen.

 


Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 9 december 2021, voor 09.00 uur je recente Cv & motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid / geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig