Titel

Adviseur bedrijfsvoering junior / medior

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding .
 • Kandidaat heeft de SAP overview (SAP01) of SAP HANA 360 introduction (HA100) of een vergelijkbare opleiding gevolgd.


Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) op gebied van IT
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) in de logistiek
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) in bedrijfsvoering
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring (werk en/of stage) in een consultancy bedrijf
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met SAP S/4HANA
 • Kandidaat heeft bij voorkeur de EWM100 Processes in Extended Warehouse Ma. Overview module gevolgd
 • Kandidaat heeft bij voorkeur de S4130, S4131, S4132, S4500 en S4LG1_EN modules gevolgd
 • Kandiaat heeft bij voorkeur de SAP SCM en SCM200
 • Kandidaat heeft bij voorkeur de TM100, TM110, TM120, TM130 en TM140 modules gevolgd
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting (technische) bedrijfs- of bestuurskunde.

Achtergrond opdracht

1. Bereidt voor en ontwikkelt bedrijfsvoering- en adviesproducten, door:

 • het uitvoeren van de inhoudelijke voorbereiding van het bedrijfsvoeringproces;
 • het ontwikkelen van alternatieven, oplossingsrichtingen en advies(deel) producten op basis van inhoudelijke analyses voor implementatie en uitvoering van producten, diensten en processen;
 • het leveren van een inhoudelijke, (coördinatie van) procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming;
 • het coördineren van procesmatige en procedurele implementatie van producten en diensten;
 • het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen.

Evalueert en monitort bedrijfsvoeringprocessen en adviesproducten, door:

 • het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van evaluaties en coördinatie van uitvoering evaluaties en monitoring en van bewaking van uitvoering bedrijfsvoeringprocessen;
 • het uitvoeren van onderzoeken en geven van inhoudelijk advies.

Neemt deel aan projecten, door:

 • het uitvoeren van (deel)projecten (voorbereiding, begeleiding en project-uitvoering);
 • het deelnemen aan (inter)departementale projecten op vakgebied


Achtergrond opdracht

De inhuur gaat fungeren in de standaard BV van DMI/AMRO om het gat ontstaan door ondersteuning S4 HANA op te vullen en zal daarnaast meedraaien in de implementatie van 

S/4 HANA in de CLSK bedrijfsvoering.


Organisatorische context en cultuur

De Afdeling Materieellogistieke Regelgeving & Ontwikkeling (AMRO) houdt zich bezig met de materieellogistieke regelgeving en de ontwikkeling hiervan.

Sectie Regelgeving Ketenlogistiek (SRKL) en Sectie Regelgeving Systeemlogistiek (SRSL) zorgen dat toepasbare regelgeving voor onderhoud en logistiek beschikbaar is voor de

gebruikers op de onderdelen. Daarnaast bevorderen ze dat de bedrijfsvoering en de IV-systemen in de luchtketen op elkaar worden en blijven afgestemd. Voor de implementatie

van SAP is het cluster tijdelijk uitgebreid met een sectie ERP en projectcapaciteit. Telkens zijn de kernbegrippen; co-creatie, ondersteuning en kennis.

In het cluster Regelgeving staat vindbare, begrijpelijke regelgeving centraal. Dit faciliteren we door de wettelijke regelgeving (extern en Defensie) op een WIKI te ontsluiten samen

met CLSK-regelgeving die we met de gebruiker ontwikkelen en, voor zover dit nodig is, om de CLSK-doelstellingen te bereiken. Het HOE laten we over aan de gebruikers, die we

stimuleren op de WIKI hun onderdeelsbedrijfsvoering te delen en samen te voegen. In de integratie van bedrijfsvoering en IV vervullen we een verbindende rol in het Defensie

Proces Model MATLOG (PMM) netwerk door bottom-up de luchtketenbehoeften te onderbouwen en top-down de centrale ontwerpen in te bedden in de Luchtketen. De tijdelijke

activiteiten maken de implementatie en optimalisatie van SAP mogelijk voor wapen- en ondersteunende systemen


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven 

wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Gedurende het meedraaien in de standaard bedrijdfsvoering van de afdeling AMRO alsmede de implementatiefase 

van S/4 HANA zullen geregeld werkbezoeken aan CLSK-onderdelen nodig zijn. Dit gebeurt op basis van behoefte vanuit de CLSK-onderdelen en andere Dienstonderdelen (DO'n). 

(CLSK: Leeuwarden/Volkel/Eindhoven/Nieuw-Millingen/Gilze-Rijen/De Kooij/Woensdrecht/Breda/Utrecht en voor andere DO’n zijn de locaties divers.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de 

eindbeoordeling.


Het ministerie van Defensie heeft de intentie om de kandidaat die geselecteerd wordt naar aanleiding van deze uitvraag in vast dienstverband over te nemen. Na selectie van de 

beste kandidaat zal samen met de leverancier een opleidingsplan worden samengesteld met daarin een aantal milestones. Deze moeten het gewenste kennisniveau borgen 

voordat de kandidaat definitief kan worden aangenomen. Begeleiding vanuit de leverancier is een vereiste en is onderdeel van de nadere overeenkomst. Eventuele kosten voor 

deze begeleiding, ontwikkeling, training, etc. dienen in het tarief te zijn verwerkt

Opdracht informatie

Let op! Dit betreft een deta-vast aanvraag.


Tariefsindicatie €60,-


Thuiswerken is bespreekbaar


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 19 augustus 2022, voor 11.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW..


Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support