Titel

Adviseur

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Functie eisen

 • Minimaal 1 jaar ervaring als adviseur in RPA
 • Minimaal 3 jaar ervaring in projectmanagement
 • HBO bedrijfskundige informatica
 • Needs Identification
 • Product or Project Planning
 • Minimaal 1 jaar kennis van Robotic Process Automation
 • Minimaal 1 jaar kennis van testmanagement
 • Minimaal 1 jaar kennis en inzicht in welke omstandigheden RPA kan worden ingezet


Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in een adviesrol voor RPA
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van testmanagement
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van functioneel beheer


Achtergrond opdracht

Binnen Defensie is besloten om de afdeling REC (Robotic Expertise Center) over te brengen van Dosco naar JIVC/BOO. Voor het project zijn we op zoek naar een adviseur die dit proces voor de afdeling BOO gaat begeleiden. Samen met de beheerder van het REC, de technische beheerders van GII en een architect moet een roadmap worden opgesteld hoe de nieuwe RPA dienst bij JIVC wordt opgezet. De adviseur zal daarbij de belangen van de afdeling BOO bewaken en er voor zorgen dat de basis voor de RPA dienst goed wordt ingebed in de bestaande organisatie van de afdeling BOO.


Adviseert gevraagd en ongevraagd over het proces om de nieuwe afdeling op te zetten:

 • het verzorgen van afstemming tussen de verschillende afdelingen;
 • het verzamelen van informatie voor het opstellen van de nieuwe dienstbeschrijving;
 • contact onderhouden met bestaande afdelingen binnen BOO.
 • inventariseren van taken en verantwoordelijkheden die noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het RPA-platform (functioneel-, applicatie- en technisch beheer, life cycle management van hard- en software, inrichten van beheerprocessen, etc.;


Onderhoudt het contact met het REC en de RCC's:

 • samen met het REC wordt geinventariseert hoe de huidige opzet van RPA er uit ziet;
 • samen met het REC en het RCC (Robotic Control Center) een opzet maken voor een nieuw dashboard Blueprism;
 • opzet maken voor een dienstbeschrijving voor de nieuwe RPA dienst;
 • begeleiden van het proces en onderhouden van contacten met het REC en de RCC's;
 • stelt samen met de RCC's en het REC de requirements op voor de nieuwe dienst;
 • stelt samen met de RCC's en het REC een kort testplan op voor het testen van het nieuwe dashboard.


Onderhoudt het contact met de technisch beheerders en de architect:

 • adviseren en ondersteunen van de architect; 
 • adviseren en ondersteunen van de technisch beheerders;
 • stelt samen met de technisch beheerders een kort testplan op voor de verschillende technische onderdelen van het project.


Achtergrond opdracht

Op dit moment levert JIVC een RPA-platform op basis van best effort en ondersteunt op die manier DOSCO en de Defensieonderdelen bij de inzet van robots. Dit biedt echter onvoldoende zekerheid voor de toekomst wanneer het aantal robots en het aantal RCC’s gaat groeien. Het resultaat van dit project is een robuuste en generieke RPA dienst, die een platform levert dat het mogelijk maakt om robots te ontwerpen, te ontwikkelen en te onderhouden. Tevens geeft de dienst invulling aan een Robot Expertise functie waarmee o.a. de IV/IT-architectuur van Defensie wordt bewaakt en een QA rol wordt ingevuld. De dienst wordt geleverd door JIVC/BOO IT aan de Defensieonderdelen en hun Robotics Control Centers (RCC), die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van de robots.


Organisatoren context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Bijzonderheden / extra toelichting

Bij het REC (Dosco) wordt veel ingehuurd van KPMG en Deloitte. Om verstrengeling van belangen te voorkomen heeft JIVC de voorkeur om in dit geval niet van KPMG en Deloitte in te huren.

Opdracht informatie

Tariefsindicatie €116,50


Thuis werken is bespreekbaar.

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 27 september 2022, voor 16.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support