Titel

Accountmanager Implementatie

Organisatie

P-Direkt is het shared service centrum op het gebied van personeels- en salarisadministratie en andere innovatieve E-HRM diensten. Wij ondersteunen de werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten. Wij bieden met onze eindproducten een gevarieerd pakket aan HR-services aan.

Achtergrond opdracht

De accountmanager implementatie is integraal verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden ter ondersteuning van de organisatorische inbedding van de rijksbrede roosterdienst van P-Direkt bij afnemers. De organisatorische inbedding is een eindverantwoordelijkheid van de afnemer zelf. De accountmanager implementatie faciliteert deze taak en begeleidt de individuele aansluittrajecten bij zijn accounts. De accountmanager implementatie legt verantwoording af aan de implementatiemanager. De planning van de activiteiten binnen het programma DOOR zien er voor de accountmanager implementatie als volgt uit:


Gefaseerde aansluiting van alle roosterende organisaties die vanaf 1-4-2021 de gehele roosterdienst gaan gebruiken.


Voor de aansluiting van roosterende organisaties op de rijksbrede roosterdienst worden binnen het programma DOOR generieke implementatietools en –hulpmiddelen gehanteerd. Een belangrijk deel van die tools en hulpmiddelen is reeds beschikbaar, maar dienen telkens verbeterd en aangepast te worden. Denk aan formats voor de fitgap en de checklist implementatie, etc. De resterende hulpmiddelen zullen moeten worden opgesteld.


De taken van de accountmanager implementatie zijn:

 • Fungeren als projectleider, intermediair en sparringpartner tussen zijn accounts en het programma DOOR en P-Direkt. Het gaat hier om het managen (en begeleiden) van afnemers bij de implementatie van de rijksbrede roosterdienst
 • Zorgen voor adequate opvolging van acties, issues, dilemma’s en vragen
 • Houden van koers op de afgesproken scope, planning en voortgang en zorgt dat alles in het werk wordt gesteld om gezamenlijke successen te bereiken
 • Bieden van denk en daadkracht bij het tot stand komen van decentrale implementatieplannen
 • Zorgen voor nauwe contacten met de overige teams (techniek, beheer, wet en regelgeving) binnen het programma DOOR. Kanaliseren van vragen binnen de teams en verwachtingen managen naar afnemers
 • In kaart brengen welke vragen er zijn en wat behoeften zijn bij afnemers. Scherp oog en oor voor wat er speelt bij afnemers
 • Ondersteunen en adviseren van de afnemers bij het inzichtelijk krijgen van de veranderopgave op de aspecten Mens, Organisatie, Proces en Techniek
 • Waar nodig aansluiten bij implementatie overleggen bij afnemers
 • Afstemmen van de planning van Programma DOOR op de planning van de afnemer
 • Afstemmen over tijdige inzet van benodigde kennis vanuit het Programma DOOR en de afnemers om stappen te maken in de implementatie


Project

Binnen de rijksoverheid werken ongeveer 30.000 collega’s bij 37 verschillende organisaties in roosterdiensten. Programma DOOR is vanuit P-Direkt, onderdeel van het ministerie BZK, opgezet om een rijksbrede en afgestemde benadering van het werken met roosterdiensten te ontwikkelen. We noemen dit Rijksroosteren. Hiervoor richten we niet alleen een uitgebreide roosterapplicatie met bijbehorende dienstverlening in, maar begeleiden de roosterende organisaties (afnemers) ook in de aansluiting hierop. Het team van programma DOOR bestaat uit specialisten op het gebied van processen, techniek, wet en regelgeving, beheer, communicatie en accountmanagement.” In de uitvoering van dit programma is binnen P-Direkt behoefte ontstaan voor een accountmanager implementatie binnen het team implementatie.

Functie eisen

 • kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau
 • Kandidaat is beschikbaar gedurende de gevraagde periode
 • Kandidaat heeft meer dan 3 jaar ervaring als projectmanager bij een ITleverancier voor meerdere grote klanten / organisaties
 • Kandidaat heeft ervaring met implementatietrajecten met veranderkundige en ICT component.
 • Kandidaat is Prince2 Practitioner gecertificeerd.
 • Kandidaat heeft meer dan 2 jaar ervaring met de functionele aansturing van multidisciplinaire teams met diverse IT-professionals (analisten, consultants, etc).
 • Kandidaat heeft ervaring met het aansturen van grote groepen stakeholders


Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en met verandermanagement.
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met implementatietrajecten met een veranderkundige component bij de Rijksoverheid.
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft over Roosteren en Roosterprocessen.
 • Mate waarin de kandidaat bestuurlijke ervaring heeft

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons uiterlijk 18 januari 2021, voor 08.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support