Titel

Accountbeheerder Tilburg

Organisatie

De opdrachtgever is een Netbeheerder (transporteert elektriciteit en gas naar huizen en bedrijven) in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland.


Uurtarief is altijd inclusief reis-, verblijfs- en parkeerkosten, exclusief BTW

CV max. 7 pagina`s, Nederlands in Word format.

Gerichte motivatie is verplicht!

Referentie: Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.

Bij een start dient er een geldige VOG verklaring ingediend te worden. De kosten voor het aanvragen hiervan zijn voor eigen rekening van de kandidaat.

Functie eisen

 • HBO- opleiding E/ Werktuigbouw aangevuld met opleiding Accountmanagement of gelijkwaardig
 • Kennis van distributienetten E/G/OV
 • Ervaring met relatiemanagement
 • 5 jaar relevante ervaring in de sector

 

Wensen

 • Uitvoerige kennis van tarieven en (wettelijke) regelingen op het gebied van infrastructurele voorzieningen (VNG, DTE etc).
 • Ruime kennis van interne processen van INFRA en AsM.

 

Competenties

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Samenwerken
 • Verbinden
 • Netwerken
 • Initiatief
 • Overtuigingskracht
 • Onderhandelen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid


Achtergrond opdracht

Als Regio Accountbeheerder ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van een goede relatie tussen de opdrachtgever en regionale overheidsinstellingen, projectontwikkelaars, aannemers en klanten ten behoeve van een optimaal functioneren van de infrastructuur van deopdrachtgever. Je rapporteert in deze rol aan de Manager Engineering & Aanleg.

 

Verantwoordelijkheden in deze rol:

 • Aanspreekpunt van de opdrachtgever voor overheidsinstellingen, projectontwikkelaars, aannemers en klanten op het gebied van infrastructurele werken. Contactpersonen zijn hierbij hoofden als ook ambtenarij stedelijke ontwikkeling, wethouders kleinere gemeenten, bedrijfsleiders van aannemers en directie/projectleiding van projectontwikkelaars.
 • Pro-actief klantcontact naar aanleiding van prioritering van projecten (FCFS), het managen van de klantverwachting en daarmee nauw contact met WFM.
 • Fungeren als intermediair met betrekking tot vragen, opdrachten, klachten en claims:
  • zet deze vragen, opdrachten, klachten en claims uit naar verschillende afdelingen
  • bewaakt de voortgang en de afhandeling, dwingt afhandeling met de juiste prioriteit af
 • Ontvangen, registreren en zorgdragen voor afwerken van vragen, opdrachten en klachten op het gebied van infrastructurele aangelegenheden binnen de opdrachtgever.
 • Communiceren van acties en veranderingen binnen deopdrachtgever richting de betrokken overheidsinstellingen, aannemers en klanten middels een intern breed afgestemd plan.
 • Nauw samenwerken met de genoemde functionarissen van overheidsinstellingen, projectontwikkelaars, aannemers en klanten. Daarvoor houdt hij een ontwikkelingsdossier bij.
 • Troubleshooting bij meningsverschillen met opdrachtgevers en klanten waar noodzakelijk in samenspraak met de accountmanagers collega’s en/of bedrijfsjuristen van de opdrachtgever
 • Uitdragen beleid van de opdrachtgever m.b.t. voorinvestering aanleg infrastructuren.
 • Verzamelen van midden- en lange termijn informatie in verband met het optimaliseren van het investeringsbeleid voor aanleg infrastructuur.
 • Nauw samenwerken met de Accountmanagers van KR, zodat er eenduidig wordt gecommuniceerd over technische producten en diensten van de opdrachtgever.
 • Signaleren van trendmatige problemen en knelpunten met betrokkenen en aandragen van oplossingen en erop toezien dat oplossingen met de juiste prioriteit worden opgepakt.


Afdelingsinformatie

Als Regio Accountbeheerder kom je te werken op de afdeling Engineering & Aanleg (E&A) binnen de vestiging Tilburg. E&A draagt op een projectmatige manier zorg voor het hele traject van aanvraag tot oplevering van aansluitingen, reconstructies, net- verbeteringen/uitbreidingen en vervangingen. Je werkt nauw samen met onze uitvoerders, voorbereiders en (senior) engineers en bent samen verantwoordelijk voor onze netten in Brabant midden. Aangezien er in teams wordt gewerkt, is er veelvuldig contact tussen de teamleden onderling. Er heerst een gezellige, informele en open sfeer op de afdeling, er zijn korte lijntjes en er is ruimte voor het geven en ontvangen van feedback. Tot slot staat veiligheid en ontwikkeling van onze medewerkers altijd voorop.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 5 augustus 2021, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


 • De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken


Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support