Titel

Aanvraag Coördinator/Specialist Vergunningen Energietransitie

Organisatie

De opdrachtgever is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden ze de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken ze mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Zij zorgen als 100% staatsdeelneming ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.


Je komt te werken bij de afdeling Omgevingsmanagement West. De afdeling bestaat uit ongeveer 70 medewerkers. In de afdelingen komen verschillende omgevingsmanagement gerelateerde disciplines samen waaronder Grondzaken en Juridische zaken. 


Functie eisen

Wat vragen we?

De ideale kandidaat herkent zichzelf in onderstaande ervaringen, kennis en vaardigheden:

- Je hebt ruime ervaring met ruimtelijke plan- en vergunningenprocedures in grote infrastructurele projecten. 

- Je bent in staat typische vergunningenissues te herkennen en indien nodig hierin effectief te handelen.

- Je hebt ervaring/affiniteit met vergunningentrajecten en begrijpt de specifieke finesses en afhankelijkheden van dergelijke trajecten .

- Affiniteit met de rijks/provinciale coördinatieregeling en participatie is een pré .

- Aantoonbare kennis en ervaring met SOM gedachtegoed is zeker een pré.

- Je hebt een goed ontwikkeld politiek bestuurlijk gevoel.

- Je hebt ervaring in een complexe, multi-stakeholder, technische omgeving .

- Je kunt zowel zelfstandig prestaties leveren, maar ook als onderdeel van een team.

- Je bent een goede teamspeler.

- Je draagt bij aan een efficiënte samenwerking binnen het vergunningenteam door het maken van heldere afspraken en taakverdeling. Je communiceert duidelijk en beknopt. 

- Je hebt een sterke werkethiek en proactieve drive om de afgesproken deliverables op tijd op te leveren.

- Je beschikt over sterke plannings- en organisatorische vaardigheden.

- Je bent oplossingsgericht en goed in staat om te werken onder tijdsdruk in een dynamische omgeving. 


Achtergrond opdracht

Werk jij mee aan de energietransitie als specialist op het gebied van vergunningen? In West- Nederland zijn er momenteel meerdere projecten waarvoor Gasunie op zoek is naar een coördinator/specialist vergunningen. Gasunie werkt aan verschillende thema’s: groen gas, waterstof, warmte en opvang en hergebruik van CO2. We werken aan tientallen projecten tegelijkertijd, die zich in verschillende fases bevinden: van de initiatiefase tot aan de uitvoeringsfase.

De vergunningen coördinator/specialist is verantwoordelijk voor het ruimtelijke en vergunningenspoor van deze projecten. Dit doe je in sommige gevallen door het coördineren van een team dat zich hiermee bezighoudt maar in andere gevallen ben je zelf bezig met vergunningenmanagement.  


De Coördinator/Specialist Vergunningen voert de regie en stuurt het vergunningenteam aan op specifieke werkzaamheden en eindproducten (deliverables) binnen het ruimtelijke en vergunningenspoor van de projecten. Maar ook hands-on ben je in een aantal gevallen uitvoerend bezig met het inzichtelijk maken en mitigeren van (project)risico’s op gebied van het omgevingsrecht, het inzichtelijk maken en bewaken van het juridisch kader, vergunningenmanagement, verzorgen van contacten met bevoegde gezagen en het toetsen en bevragen van uitvoerende partijen. Je draagt bij aan het succesvol doorlopen van de ruimtelijke plan- en vergunningenprocedures. Je werkt mee in het opzetten van een vergunningenstrategie. Tevens maak je knelpunten inzichtelijk, zowel tussen eisen van bevoegd gezag en het technisch ontwerp alsook tussen benodigde indieningsvereisten en proceduretijden ten aanzien van de planning. Je bewaakt de voortgang voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, stuurt medewerkers binnen je team hierop aan en rapporteert hierover naar de projectleiding. Daar waar mogelijk besteed je uitvoeringsvergunningen ook uit in het contract naar de aannemer en maak en bewaak je hier de contracteisen. Je onderhoudt proactief contact met zowel interne als externe stakeholders waaronder de bevoegde gezagen voor de vergunningverlening en de ruimtelijke inpassing gericht op het realiseren van de doelstellingen. Je werkt in vergunningenteams en rapporteert aan de Projectleiders. Tevens werk je samen met de Omgevingscoördinatoren, grondzaken, project engineers, communicatie en Public Affairs. 


Wat zijn je taken?

De taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen, zijn als volgt:

- Deelnemen aan het ruimtelijke en vergunningenspoor van de projecten en het in die sporen bewaken van de afhankelijkheden t.a.v. een succesvol ruimtelijke plan- en vergunningentraject en het management van de bijbehorende risico's.

- Het voorbereiden van gesprekken met EZK, Provincie en andere bevoegde gezagen over de ruimtelijke plan- en vergunningenprocedures.

- Binnen het project, zorgdragen voor specifieke vergunningenissues, het creëren van het juiste draagvlak voor de issues en het juiste gewicht aan de issues geven. 

- Bewaken van voortgang van op te leveren deliverables t.a.v. vergunningen 

- Onder de aandacht brengen van zaken die de projectplanning, kwaliteit of kosten kunnen beïnvloeden. 

- In kaart brengen welke projectbeslissingen het vergunningentraject beïnvloeden en hoe je hierop kunt anticiperen.

- Sturing geven aan collega’s van het vergunningenteam en het deelnemen aan teamoverleg.

- Actief samenwerken met collega’s van andere disciplines in de projectteams.


Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 30 augustus 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


Max tarief bedraagt € 115,- en het betreft een inzet van maximaal 1680 uur per jaar. Indien er een geschikte kandidaat tussentijds voor 30/08/22 gevonden wordt kan de procedure gesloten worden.


Bring Your Own Device (BYO): Er dient een zakelijke mobiele telefoon beschikbaar te worden gesteld door Dienstverlener dan wel dient tijdelijk personeel hier zelf over te beschikken. Het uitgangspunt voor tijdelijk personeel is dat zij over een standaard werkplek (‘thin cliënt’) kunnen beschikken, tenzij de lijnmanager beslist dat tijdelijk personeel zijn/haar eigen hardware/laptop dient te gebruiken. De gebruikskosten zijn nadrukkelijk niet declarabel en derhalve voor rekening van de Dienstverlener dan wel tijdelijk personeel.


Bij het aanbieden van een kandidaat op deze opdracht zal het tarief gelden voor de duur van de opdracht (inclusief verlengingen). In uitzonderlijke gevallen kan na 24 maanden een indexatie worden toegepast. Voor deze opdracht is opdrachtgever gerechtigd om na een minimale inhuurtermijn van 6 maanden, indien zowel de klant als de ingeleende medewerker dit wensen, te allen tijde gerechtigd rechtstreeks met ingeleend tijdelijk personeel een dienstverband aan te gaan. Kandidaat dient in geen geval gehouden te worden aan een vorm van een concurrentie-/ relatiebeding.


  • De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken
  • Eventuele intake gesprekken vinden plaats op 10-6-2022 in de ochtend. Gelieve hier rekening mee te houden.

Mail mij deze opdracht