Titel

1e Ontwerper

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft aantoonbaar (tenminste) 3 jaar kennis van en ervaring met het product CyberArk
 • Kandidaat heeft aantoonbaar (tenminste) 3 jaar ervaring met ontwerpen van Privilegde Account Implementaties
 • Kandidaat heeft aantoonbaar (tenminste) 2 jaar ervaring met onboarden van Privilegde Account binnen een PAM-oplossing
 • Sentry defender
 • CDE PAM
 • CSP PAM


Wensen:

 • De kandidaat heeft bij voorkeur (aantoonbare) werkervaring Enterprise omgevingen met een grote omvang.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Cloud Fundamentals (IAAS, PAAS, SAAS) Terminologie.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring CyberArk
 • De kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring van Agile en DevOps-werkwijzen, bij voorkeur de SCRUM- methodiek.
 • Sentry defender
 • CDE PAM
 • CSP PAM

Achtergrond opdracht

Als Ontwerper IT vervul jij de unieke rol van ontwerper, bouwer én bewaker van de diverse ICT-structuren binnen Defensie. “Ontwerper IT is de Sleutelfunctionaris tussen Technisch verantwoordelijke en de beheerafdeling”


Als Ontwerper ben jij iemand op wie we kunnen rekenen en die zorgt dat de uitvoering van ontwerptaken geregeld worden. Van Technische ontwerpen schrijven, tot diepgaand uitzoeken van mogelijkheden en jouw keuzes beargumenteren en vastleggen, dat is waar jij blij van wordt. Verder heb je het conceptuele vermogen om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken.


1. Werkt de complexe (of delen van de zeer complexe) architectuur en kaders uit, door:

 • Het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel (deel)ontwerp
 • Het vertalen van het functioneel (deel)ontwerp naar het technisch ontwerp
 • Het participeren in impact analyses en projecten.


2. Onderzoekt/analyseert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:

 • Het uitvoeren en opstellen van een impactanalyse op basis van de normenkaders van de Defensie Beveiligingsautoriteit en JIVC
 • Het uitvoeren van risicoanalyses op componenten en/of producten
 • Het geven van adviezen aan de Sr ontwerper op basis van de impactanalyse en het ontwerp (technisch).


3. Ontwikkelt producten op basis van een generiek of specifiek (deel)ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren:

 • Het bouwen van producten
 • Het aanpassen van bestaande producten
 • In afstemming met de opdrachtgever het opstellen of uitvoeren van testplannen, de uitkomsten te rapporteren en hierover vervolgens advies uit te brengen op basis van de resultaten
 • Het geschikt maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk
 • Het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen
 • Het aanbrengen van geautomatiseerde modificaties in de ICT bouwstenen en het zo nodig vervaardigen van aanvullende producten
 • Het rapporteren en vastleggen van de resultaten van het ontwerp


Achtergrond opdracht:

Er zullen meerdere opdrachten voorbij komen. Als Sr. Ontwerper sluit je aan bij diverse projecten om hierin te adviseren en het uit te werken in het ontwerp.


Organisatorische context en cultuur:

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Tarief indicatie:

€116,50


Toelichting standplaats:

Den Helder, Soesterberg, thuis werken bespreekbaar


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 15 juli 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development