Titel

1e beheerder ICT (deta vast)

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met OpenSource Tooling (minimaal 2 van de volgende 5 programma's: Elastic / Grafana / InfluxDB / MariaDB / Telegraf).    
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Operation Control.  Onder Operation Control wordt verstaan: Dagelijkse beheer / onderhoud van de bestaande omgeving     
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met systeem monitoring en bewaking met bijbehorende tooling.   
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring in de rol van Beheerder ICT in een complexe IT infrastructuur. Onder complexe IT infrastructuur wordt verstaan: Veel verschillende software / hardware / netwerken nodig om applicaties en andere IT diensten te leveren, ondersteunen en bewaken.     
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het implementeren en beheren van applicaties op een linux omgeving in een complexe IT infrastructuur.       
 • Kandidaat beschikt minimaal over een HBO-opleiding of aantoonbaar over minimaal 1 jaar ervaring op HBO-werk- en denkniveau   

 

Wensen • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met scripting (Python, Shell scripting).    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Linux.    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur 1 jaar aantoonbare werkervaring met het deployen en integreren van applicaties.     
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met OpenSource Tooling (Elastic / Grafana / InfluxDB / MariaDB / Telegraf).    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met  systeem monitoring en bewaking met bijbehorende tooling.     
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding richting Informatica.    
   


 Competenties • Plannen en organiseren
 • Verantwoordeljk
 • Initiatief
 • Samenwerken
 • Analyseren 

Achtergrond opdracht

Let op : Betreft een Deta-Vast aanvraag!

Als ”Allround Systeembeheerder” zorg jij samen met de rest van het team voor een goed beheer van de ICT-middelen. Deze ICT-middelen bestaan voornamelijk uit softwareoplossingen van IBM (oa. Netcool / Impact / ITNM / DB2 / TCR ) en verschillende Open Source tooling (oa. Elastic / Grafana / InfluxDB / Kapacitor / MySQL / MariaDB). Deze software draait voornamelijk op een onderliggend Linux platform.  Als onderdeel van het team ben je verantwoordelijk voor onder andere de volgende taken: • Werkvoorbereiding;
 • Standaard beheerwerkzaamheden;
 • Installeren en configureren software;
 • Participeren in projecten;
 • Upgrade en patchen servers;
 • Ondersteunen en assisteren van de Sr Beheerders ICT en Sr. Ontwerper;
 • Opstellen technische documentatie; - signaleren en verhelpen van eventuele problemen / knelpunten binnen het applicatie landschap;
 • Uitvoeren van wijzigingen binnen het applicatie landschap volgens het ASL / ITIL proces;
 • Implementeren van nieuwe software releases (COTS / Open Source);
 • Verzorgen van integraties / koppelingen tussen verschillende beheer tooling;
 • Voeren van capaciteitsbeheer: meten en analyseren van beschikbare capaciteit;
 • Verlenen van advies aan de ICT Ontwerper / Functioneel beheerders binnen de afdeling omtrent benodigde of gewenste aanpassingen;
 • Verlenen van advies of bijdrage in projecten binnen de afdeling;
 • Het bijhouden van en inspelen op de technische ontwikkeling van de tooling;
 • Het maken en bijhouden van documentatie (installatie / configuratie documentatie / user manuals / werkinstructies);
 • Communiceren met de gebruikers over functionaliteiten en prestaties;
 • Werk je nauw samen met andere organisatie units om de optimale dienstverlening naar de klant te kunnen waarborgen;
 • Zorg dragen voor kennis overdracht binnen de afdeling.


 Achtergrond opdrachtMO beheert, configureert en garandeert de beschikbaarheid van een geïntegreerde verzameling van management- en beheertooling, waarmee de JIVC-afdelingen in staat zijn hun tactische en operationele beheertaken uit te voeren. MO is verantwoordelijk voor: • Het ontwikkelen, instandhouden en intergeren van management en beheertools ten behoeve van verschillende productieclusters
 • Verantwoordelijk voor het functioneel beheer, applicatie beheer en technisch beheeer van management en beheer tools
 • Ondersteuning van het autorisatie proces voor verschillende bouwstenen


 De bouwsteen bestaat uit een geïntegreerde verzameling van management- en beheertools, waarmee o.a. verschillende secties van het JIVC in staat zijn de tactische en operationele beheertaken m.b.t. het beheer en instandhouding van alle netwerken en dienstverlening effectief en doelmatig uit te voeren en te handhaven.  Organisatorische cultuur en contextJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. BijzonderhedenDit is een deta-vast aanvraag.Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.  screening neemt c.a. 3 weken in beslag 

Opdracht informatie

Tariefsindicatie EUR 67,-

 

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 14 januari 2022, voor 9.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

I.v.m. Covid-19 is het mogelijk om thuis te werken

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support