Dat ziet er dus niet best uit… Of zoals onze CFO Marc Nijhuis het verwoordt op LinkedIn: een gemiste kans en treurige uitkomst.

‘Creëer een fiscaal gelijk speelveld tussen alle werkenden in verschillende contractvormen, iedereen draagt een steentje bij aan het sociale stelsel maar behoudt het fundamentele recht dat elk talent zelf mag bepalen hoe hij zijn werkzaamheden juridisch afstemt met zijn werkverschaffer in welke vorm dan ook. Definieer een fiscaal juridisch figuur van de zelfstandige opdrachtnemer waardoor de wetgever het eerlijke speelveld en evenredige bijdrage eenvoudig kan regelen (en handhaven!). Zo moeilijk hoeft het niet te zijn.’

Echt weten hoe de consequenties van het advies er uit gaan zien? Wat dat voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Arno Pronk via onderstaand reactieformulier.

Arno Pronk profiel foto.png Neem contact op met Arno Pronk
Add Customer