Elke maand kunt u verhalen lezen van mensen die vinden dat de manier hoe we in Nederland omgaan met zelfstandig ondernemers niet goed is en dat het aangepast moet worden. Dat zelfstandigen teveel gebruik maken van belastingvoordelen of juist te weinig financiële buffers aanhouden. Zelfstandigen komen zelf nog het minst aan het woord. Ook wij hebben een mening, maar graag laten we ons informeren. Daarom hebben we dit jaar een testpanel opgericht, waarin freelancers geregeld vragen voorgelegd krijgen. Wilt u ook deel uitmaken van dit testpanel, meld dan op deze pagina aan.

Nu de storm over het regeerakkoord wat is gaan liggen hebben we het testpanel gevraagd naar hun kijk op het aspect van zelfstandigheid. Dit keer zijn daar verrassende antwoorden gegeven door het testpanel, toch interessant om te zien dat de overgrote meerderheid met geen stok meer in vaste dienst is te krijgen.

Vraag 1: Wat is uw mening over het regeerakkoord over het gedeelte dat gaat over ZZP-ers

Mening over het regeerakkoord
Vraag 2: Verwacht u dat u in de komende jaren door het regeerakkoord eerder in vaste dienst gaat?

Denkt u eerder in vaste dienst te gaan?
Men is positief over het mogelijk verdwijnen van de Wet DBA, want de gedacht is dat het niet slechter kan. Daarbij wordt wel genuanceerd dat het nog maar globale plannen zijn en dat de uitwerking nog op zich laat wachten. Details over hoe om te gaan met meerdere projecten bij dezelfde opdrachtgever zijn voor freelancers in de IT met name interessant.

Het testpanel overweegt niet om in vaste dienst te gaan, wat ze ook bedenken in ‘Den Haag’. Opvallend was dat het vaker werd aangegeven dat men in het buitenland aan het werk is gegaan.