Zo begint onze speciale webpagina over hoe en waarom wij zoveel mogelijk feedback (willen) ontvangen van onze stakeholders. Niet om goede sier te maken met mooie reviews (hoewel we daar natuurlijk wel erg blij mee zijn-:), maar vooral om onze processen continue te verbeteren.

Via Ratecard ontvangen we dagelijks meerdere berichten over hoe onze dienstverlening wordt ervaren. Hierdoor hebben we een zeer actueel beeld van de ervaren problemen en kunnen we die snel en gericht aanpakken. Zoals bijvoorbeeld met het facturatieproces.


We merkten namelijk dat veel startende zelfstandig professionals hier nogal eens kritiek op hebben. ‘Hoe ziet het proces er precies uit?’ en vooral ‘Waarom duurt het zo lang voordat ik mijn geld ontvang?’ zijn veel gehoorde opmerkingen. Dan is het makkelijk om te denken dat dit (deels ook) met de onervarenheid van de betreffende nieuwe ‘ondernemer’ te maken heeft.

Immers, je loon kreeg je keurig vóór het eind van de maand waar de arbeid geleverd wordt door je werkgever op je rekening gestort. Maar hoe leuk het ook was om die eerste factuur te sturen, minder is dat het wel erg lang duurt voordat het geld eindelijk eens is overgemaakt…

Blijkbaar was vroegtijdig informeren via e-mail, organisatie van speciale voorlichtingsavonden voor startende ondernemers en verwijzen naar onze webpagina waar al deze informatie keurig terug te vinden is niet genoeg. Vandaar dat we een speciale instructievideo ‘Factureren’ hebben gemaakt. Waarmee deze informatie op een andere wijze en veel explicieter overgebracht kan worden naar (met name startende) zelfstandigen.

Zeker, het is leuker om positieve dan om negatieve feedback krijgen. Hoewel de meesten juist ook kritiek heel vriendelijk ‘verpakken’. Maar wat áltijd leuk is en waar het hier om gaat is dat wat wij doen met die negatieve feedback leidt tot een tevreden professional, leverancier of opdrachtgever in het bijzonder en een verbeterd proces in het algemeen!

Heb je zelf nog ideeën, suggesties of andere feedback? We horen het graag!

michel-avatar.jpg Neem contact op met Michel Köhler
Add Customer