Brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en risico- en crisisbeheersing. De Staffing Groep gaat alle intermediaire en brokerdiensten inzetten die nodig zijn om aan de uitoefening van deze belangrijke taken door VRR te kunnen voldoen.

‘Een bijzondere opdrachtgever met een specifieke dienstverlening. Waarvoor wij niet alleen maar sec de matching voor ons rekening zullen nemen maar de organisatie ook concreet gaan helpen om regie te nemen bij de inhuur van tijdelijke arbeidskrachten’, aldus Peter Gram, Business Unitmanager Staffing Services bij De Staffing Groep.

Over VRR

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Alle 15 burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. De voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de burgemeester van Rotterdam, ing. Ahmed Aboutaleb. Surf voor meer info naar https://vr-rr.nl/over/.


Overeenkomst

De overeenkomst is 29 november 2021 ingegaan, heeft een initiële looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor opdrachtgever om 2 keer een jaar te verlengen onder dezelfde condities. Meer weten of vragen over onze samenwerking met VRR? Neem dan via onderstaand reactieformulier contact op met Arno Pronk.

Arno Pronk profiel foto.png Neem contact op met Arno Pronk
Add Customer