Er bestaan vele verschillen tussen werken in loondienst of als zelfstandige. Maar een van de meest in het oog springende is wel (het moment van) de beloning. Daar waar de gemiddelde werknemer zijn loon al voor het eind van de maand automatisch krijgt overgemaakt stuurt de zelfstandig professional na uitvoeren van de betreffende werkzaamheden een factuur. En moet vervolgens wachten op het moment dat het geld op de rekening staat.

Doorgaans gaat daar enkele weken overheen. Iedere (startende) zelfstandige wordt hier vooraf door de KvK over geïnformeerd, de ervaren zelfstandige houdt hier rekening mee in zijn of haar administratie. Maar hoe goed je ook geïnformeerd bent en hoe goed je alles ook geregeld hebt, het kan voorkomen dat je op een bepaald moment toch graag sneller wil beschikken over je gefactureerde geld. Om welke reden dan ook.

Met de optie Versneld Betalen biedt De Staffing Groep alle professionals de mogelijkheid om versneld (in 8 dagen), ultrasnel (in 3 dagen) of zelfs hypersnel (in 1 dag) uitbetaald te krijgen. Ga voor de voorwaarden en uitleg van deze dienst naar deze webpagina. En ervaar zelf dat het ook voor zelfstandig professionals mogelijk is om snel uitbetaald te krijgen!

michel-avatar.jpg Neem contact op met Michel Köhler
Add Customer