Via Detavast bieden een aantal (voor ons bekende) opdrachtgevers starters, doorgroeiers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans zich zodanig te ontwikkelen dat ze na hun detacheringsperiode in vaste dienst kunnen worden genomen: Detavast. Aan de hand van een gedegen opleidings-/ontwikkelingsplan groeien de kandidaten toe naar het gewenste niveau van de betreffende ICT-functies. De opdrachtnemer verzorgt binnen de detacheringsperiode de opleiding en begeleiding van de betreffende persoon.

Groei door middel van opleiding is voor De Staffing Groep natuurlijk geen onbekend terrein. Al eerder zijn we Detavast-overeenkomsten aangegaan met Logius, P-Direkt, SSC-ICT, CJIB, Belastingdienst, DICTU, OCW en DUO Groningen. En nu wordt de aflopende overeenkomst met het Ministerie van Defensie dus vernieuwd en uitgebreid. Vanaf 1 november werken we binnen deze constructie ook samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid Welzijn en Sport én Buitenlandse zaken. Daarbij worden we ondersteund door een sterk consortium van partners, ieder vanuit hun eigen specialistische insteek: Young Capital, Createment en Kwiik.
Partners Detavast-overeenkomst
De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar en een totale waarde van circa 23 miljoen euro. Meer weten of vragen over Detavast? Lees hier hoe Detavast in de praktijk werkt. Of neem via onderstaand reactieformulier contact op met Peter Gram.

Peter Gram.jpg Neem contact op met Peter Gram
Add Customer