Dit betekent een verlenging van minimaal vier jaar van de bestaande raamovereenkomsten tegen een totale waarde van 32 miljoen euro per jaar. In totaal is met acht leveranciers een overeenkomst aangegaan. Naast De Staffing Groep zijn ook Itaq, LINKIT, Cimsolutions, SQL Integrator, iSense Consulting, Caesar Groep Rotterdam en Seven Stars geselecteerd. De deelnemende diensten zullen bij de geselecteerde leveranciers aanvragen uitzetten voor de levering van tijdelijk ICT-personeel in zogenoemde minicompetities. Een succesvolle plaatsing van een kandidaat leidt tot het sluiten van een nadere overeenkomst tussen de deelnemende diensten en de leverancier.

De deelnemende diensten
Binnen de vreemdelingenketen vormen de IND, het COA en de DT&V met elkaar de “kleine vreemdelingenketen”. Zij zorgen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, maar als één geheel met elkaar, voor de goede uitvoering van de Vreemdelingenwet. De IND houdt zich bezig met de toelating van vreemdelingen tot Nederland, het COA houdt zich bezig met de opvang van vreemdelingen in Nederland en de DT&V houdt zich bezig met de terugkeer en het vertrek van vreemdelingen uit Nederland.

Meer informatie? Neem contact op met Peter Gram.