Klantbeleving
Wij hechten veel waarde aan de beleving van onze klanten. Hoe ervaren zij de samenwerking met ons? Om deze klantbeleving in kaart te brengen maken wij gebruik van een speciaal ‘verbeterteam’.
De belangrijkste taak van dit team is die samenwerking continu te verbeteren. Door vragen te stellen, ervoor te zorgen eenvoudig feedback te geven op al ons handelen en daar ook een cijfer aan te geven. Daarvoor maken we gebruik van de ‘NPS-score’ als meetmethode.

Gevolg geven aan Feedback
Inmiddels hebben we veel waardevolle feedback ontvangen. Voor een groot deel is die feedback lovend, maar vanzelfsprekend ontvangen we ook kritische feedback. En hoewel het erg leuk is om complimenten te krijgen is juist die kritiek voor ons erg waardevol. Want daarmee krijgen we een goed beeld van hoe we die samenwerking kunnen verbeteren.
Een causaal verband tussen feedback en bedrijfsprocessen is daarbij cruciaal. Zodra het verbeterteam dit verband herkend wordt hier concreet gevolg aan gegeven in de vorm van procesoptimalisatie.

Procesoptimalisatie
Tot nog toe heeft er op twee punten procesoptimalisatie plaatsgevonden. De eerste naar aanleiding van kritische feedback over de onduidelijkheid van de fase waarin het contract zich bevindt tijdens de opstartfase. Het is duidelijk geworden dat hier met meer helderheid en regelmaat over gecommuniceerd moet worden. Daarom hebben we bij een nieuwe of vernieuwde samenwerking een aantal vaste contactmomenten ingebouwd om de fase van het contract door te nemen. Hierdoor kan de consultant zich volledig focussen op de opdracht en maken wij de samenwerking compliant.

Het tweede aandachtspunt kwam naar voren uit klachten dat er veel tijd zit tussen de start van de opdracht en de betaling van de 1e factuur. Ondanks dat hier logische verklaringen voor bestaan is het voor velen vooral een vervelend of zelfs ronduit lastig gevolg van het starten in een nieuw project. Goede informatie en begeleiding voorkomt hier echter veel problemen. Daarnaast zorgen we aan de hand van een aantal vaste contactmomenten voor zo min mogelijk vertraging van de uitbetalingen. Snel, simpel en zonder zorgen voor de consultant.

Meer weten over dit onderwerp? Ideeën of suggesties? Kortom feedback? Laat het Danny Eindhoven weten via onderstaand reactieformulier.

Danny Eindhoven.jpg Neem contact op met Danny Eindhoven
Add Customer