"Veel schade is al aangericht door de WDBA en ik vraag me af of dat nog hersteld kan worden."

In het regeerakkoord van Kabinet Rutte III staan al duidelijke aanwijzingen hoe de huidige Wet DBA vervangen moet worden. Verschillende stakeholders hebben uiteenlopende meningen, maar wat vindt de zelfstandige zelf van de aangekondigde wijzigingen?

Op donderdag 28 juni j.l., de dag nadat minister Koolmees zijn Hoofdlijnenbrief toelicht in de Kamer, legden wij ons testpanel* de volgende stellingen voor: 

Om zelfstandigen te beschermen wil het kabinet een minimum uurtarief van 15-18 euro instellen voor zzp’ers.

Als de minimum tariefgrens hoger zou zijn, verandert dat je mening?

Aan de 'bovenkant' van de interim-markt wil het kabinet volgens het regeerakkoord een opt-out optie voor de loonheffing en de premies voor de werknemersverzekeringen. Deze variant zou mogelijk moeten worden voor inhuur boven de 75 euro per uur.

Als de minimum tariefgrens voor een opt-out anders zou zijn, verandert dat je mening?


Het is duidelijk dat een grote meerderheid de opt-out optie voor de loonheffing en de premies voor de werknemersverzekeringen steunt onafhankelijk van de (boven)grens in de tariefstelling. Tegelijkertijd zijn de meningen over (beschermings)maatregelen aan de onderkant van de tariefgrens verdeeld, ook als in de hoogte gevarieerd zou worden.

Tot slot vroegen we nog naar de belangrijkste wijziging die doorgevoerd zou moeten worden. Daarbij viel op dat er niet zozeer een specifiek onderdeel eensluidend naar voren kwam maar dat in het algemeen ‘zekerheid’ en ‘duidelijkheid’ het allerbelangrijkste wordt gevonden door zelfstandig professionals. Of zoals een van de respondenten het verwoordde:

"De enorme kerstboom aan regels en verplichtingen maakt het bijzonder risicovol om iemand in vaste dienst te nemen. Dat los je niet op door die regels dan ook maar te laten gelden bij ZZP’ers, maar door die kerstboom te ontmantelen." 

* Het testpanel bestaat uit een geselecteerde groep van zelfstandigen, die niet perse werkzaam zijn voor De Staffing Groep maar aangegeven hebben periodiek medewerking te verlenen aan kleinschalige onderzoeken.