Het European e-Competence Framework (e-CF) biedt duidelijke handvatten bij het selecteren en vergelijken van (internationale) kandidaten. In hoeverre is het Nederlandse HR-landschap op de hoogte van dit raamwerk? En hoe staan HR-professionals tegenover competentiegericht werken? De Staffing Groep vroeg het aan 1.040 Nederlandse HR-eindverantwoordelijken. Hieronder de resultaten, afgesloten met een link naar de whitepaper 'Vloeiend in ICT-competenties'.


Het gebruik van het European e-Competence Framework biedt organisaties veel voordelen. Zo geeft het werkgevers meer inzicht in de benodigde competenties voor specifieke ICT functies. Opvallend genoeg is maar negentien procent van de ondervraagde HR-eindverantwoordelijken bekend met het e-CF. Daarnaast maakt slechts zestien procent van de respondenten daadwerkelijk gebruik van het raamwerk. In de visual hierboven de exacte verhouding tussen de kennis- en het gebruik van het e-CF onder Nederlandse bedrijven, verdeeld over de verschillende bedrijfsgroottes.


Competenties vormen de leidraad voor het e-CF. Opvallend genoeg zegt een kwart van alle HR-eindverantwoordelijken nieuwe medewerkers niet te selecteren op specifieke competenties. Uit het onderzoek blijkt dat dit vooral voor kleine organisaties nog weleens lastig kan zijn. De exacte verhouding op basis van bedrijfsgrootte in bovenstaande visual.


Om te kunnen selecteren op basis van competenties, is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben welke vaardigheden er nodig zijn voor specifieke functies. Vooral binnen de IT-sector, waar dikwijls meerdere titels worden gebruikt voor dezelfde functie, maakt dit de zoektocht gemakkelijker. Benieuwd naar in hoeverre organisaties in verschillende delen van het land de benodigde competenties voor een functie scherp hebben? U ziet het in de visual.


Het grote voordeel van competentiegericht werken, is dat leerdoelen heel specifiek ingestoken kunnen worden. Hierdoor weten werknemers beter wat er van hen wordt verwacht en kunnen managers betere sturing bieden. Ondanks de beperkte kennis en toepassing van het e-CF, stuurt ruim tweederde van de Nederlandse organisaties op competentieontwikkelingen. Vooral grootbedrijven in de zuidelijke provincies passen dit toe in hun HR-procedures. Benieuwd naar de verhouding tussen de vier regio’s? Zie de visual hierboven.


Ondanks dat veel organisaties duidelijk in beeld hebben welke competenties nodig zijn voor specifieke functies, stuurt slechts een beperkt aantal gericht aan op de ontwikkeling van deze competenties. Bedrijven van 500 tot 1000 medewerkers scoren hierop het hoogst, voor kleine bedrijven is dit echter vaak lastig. In de visual staan de exacte verhoudingen op basis van bedrijfsgrootte weergegeven.

Meer weten over dit onderzoek? Neem via onderstaand reactieformulier contact op met Bramjan Mulder.

Of download hier onze whitepaper 'Vloeiend in ICT-competenties' met een helder overzicht van alle voordelen die e-CF biedt voor uw praktijksituatie.

BJ.jpeg Neem contact op met Bramjan Mulder
Add Customer