Terwijl op een tramrit afstand van ons kantoor in Utrecht het openbare leven totaal tot stilstand kwam, ging in Den Haag het gewone leven door met de ondertekening van onze vernieuwde overeenkomst met Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst terugkeer en Vertrek(DT&V).

Ondanks dit belangrijke moment voor onze organisatie overheerst ook hier in Nieuwegein natuurlijk het gevoel van onbegrip en medeleven. Heel veel sterkte voor iedereen die het juist nu zo nodig heeft!

Arno Pronk profiel foto.png Neem contact op met Arno Pronk
Add Customer