De toon was direct gezet door Harry van der Haar, samen met Han van den Berg eigenaar van PeopleWhoCan, initiatiefnemer van- en spreker tijdens de masterclass ‘Digitale transformatie Nederlandse Overheid met innovatieve technologieën’. Een knipoog natuurlijk naar de voorspelling van staatssecretaris Mona Keizer. Maar zoals Harry duidde, zeker geen fictie! Net als het Nederlandse succes in Israël…

De komende jaren zullen ontwikkelingen op het gebied van case management, kunstmatige intelligentie, cloud platformen & dienstverlening  met vergaande robotisering ook binnen de Nederlandse Overheid een steeds belangrijkere rol gaan innemen. Bedrijven als Google, Zappos en Spotify lopen voorop om hun organisaties wendbaar in te richten en werken volledig agile. Het organisatiemodel van Spotify met zelfsturende teams dient voor veel grote organisaties als voorbeeld. Bewezen innovatieve technologieën maken wendbaarheid en continu aanpassen aan veranderende omstandigheden mogelijk.
Masterclass Digitale Transformatie

Donderdag 23 mei ging in DynaHouse Nieuwegein een select gezelschap van professionals met specifieke ervaring binnen overheidsprojecten in gesprek over de kansen die dit biedt voor (rijks)overheidsorganisaties die in toenemende mate worden gedreven door data. En in het verlengde daarvan natuurlijk wat er voor nodig is om die kansen te benutten.
Mastersnetwerk Digitale Transformatie

Tijdens de workshop werd kennis gedeeld, ervaringen uitgewisseld en natuurlijk ook vragen gesteld en beantwoord. Het aansluitende buffet zorgde voor de nodige persoonlijke verbindingen. Wat uiteindelijk dé basis vormde voor het na afloop van de bijeenkomst opgerichte Mastersnetwerk. Een netwerk dat als doel heeft in teamverband een proactieve rol te spelen bij de huidige digitale transformatie van de Nederlandse Overheid.

Meer weten over dit bijzondere initiatief, over de ontwikkelingen? Stuur een bericht naar Daniël Saija!