Een krappe arbeidsmarkt, stevige concurrentie van tech-giganten en sollicitanten met een duidelijk wensenpakket zorgen ervoor dat bedrijven nieuwe IT’ers steeds lastiger kunnen vinden. Sterker nog, een kwart van de respondenten noemt IT-vacatures momenteel het moeilijkst om ingevuld te krijgen. Vooral grote bedrijven lijken hier bovengemiddeld veel moeite mee te hebben; zowel in de periode vóór als na de virusuitbraak. Hieronder een overzicht van de cijfers per bedrijfsgrootte.

Volgens de wetten van vraag-en-aanbod wordt iets duurder zodra het schaarser is. Vanwege de toegenomen vraag naar geschikte IT’ers, zegt ruim een derde van de ondervraagde HR-verantwoordelijken dat IT-kandidaten tegenwoordig hogere eisen durven te stellen dan twee jaar geleden. De uitbraak van het coronavirus heeft hier – over de gehele breedte genomen – weinig aan veranderd. Toch bestaan er grote verschillen tussen de afzonderlijke provincies. Hieronder een visual hoe HR-verantwoordelijken in de verschillende provincies daarover denken.

In een sterk gedigitaliseerde wereld is de werving en selectie van bedreven IT’ers voor veel organisaties een strategisch vraagstuk geworden. Volgens maar liefst 27 procent van de ondervraagde HR-verantwoordelijken is het niet kunnen vinden van geschikte IT-kandidaten één van de grootste bedreigingen voor hun organisatie; zelfs de coronacrisis heeft hier weinig invloed op gehad. In de volgende visual een overzicht van de verschillen tussen de regio’s.

Het afgelopen decennium is IT een steeds grotere rol gaan spelen in het bedrijfsleven. Parallel hieraan is het belang van bekwame IT’ers de afgelopen jaren sterk toegenomen. Momenteel noemt twee derde van de ondervraagde HR-verantwoordelijken goede IT’ers cruciaal voor hun organisatie. Vooral grotere bedrijven hechten hieraan veel belang; na de uitbraak van het coronacrisis zelfs nog iets meer dan daarvoor. Bekijk de visual hieronder voor de exacte cijfers per bedrijfsgrootte.

Vanwege het belang van goede IT’ers en de krappe arbeidsmarkt is het als bedrijf raadzaam een duidelijke recruitmentstrategie te hebben. Uit het onderzoek blijkt echter dat meer dan een kwart van de organisaties op dit gebied te kort schiet. Vooral HR-verantwoordelijken bij bedrijven met honderd tot vijfhonderd werknemers geven aan geen duidelijke wervingsstrategie voor IT’ers te hebben. De exacte cijfers per bedrijfsgrootte voor en na de corona-uitbraak in onderstaande visual.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Of bent u benieuwd wat dit voor u(w organisatie) kan betekenen? Neem dan via onderstaand reactieformulier contact op met Arno Pronk.

Arno Pronk profiel foto.png Neem contact op met Arno Pronk
Add Customer