“IT-Staffing is al drie opeenvolgende mantels leverancier bij het ministerie. Wij zijn daarom zeer verheugd dat wij met deze gunning onze dienstverlening mogen voortzetten”, aldus Peter Gram, Business Unitmanager Staffing Services.

Werven, matchen en aanbieden van gekwalificeerde kandidaten binnen het door het ministerie gehanteerde ‘Kwaliteitsraamwerk voor de Informatievoorziening’ blijft daarmee de komende vier jaar de verantwoordelijkheid van IT-Staffing. Daarnaast gaat het grootste label binnen De Staffing Groep ook zorgdragen voor de volledige contractuele, administratieve en financiële afhandeling die aan de inzet van deze kandidaten verbonden is.