Bedrijven klagen al sinds jaar en dag dat er een tekort is aan IT’ers. Maar volgens diverse IT’ers ligt het probleem juist bij bedrijven zelf: de gestelde eisen zijn soms wel erg hoog of zelfs onrealistisch. Is er dus wel een tekort? Of zijn bedrijven simpelweg te veeleisend in hun vacatures? Of ligt het toch aan de IT’ers zelf, die niet altijd bijblijven met de vaardigheden die nodig zijn?

Dat er een tekort is aan IT’ers, is ook in de cijfers terug te zien. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er per beschikbare IT’er maar liefst 2,4 banen beschikbaar. Toch hebben sommige IT’ers het idee dat het allemaal wel meevalt met die schaarste. Bedrijven zouden vooral te hoge eisen stellen en voor weinig geld zoeken naar het schaap met vijf poten. Bovendien zijn IT’ers ouder dan vijftig en met een lagere scholing dan hbo niet welkom, luidt een veelgehoorde klacht.

Maar zijn die klachten terecht?

Cijfers van het UWV tonen aan dat hier wat betreft het opleidingsniveau en de leeftijd wel degelijk iets voor te zeggen is. De meeste bedrijven hebben een werkelijkheidsgetrouw beeld van wat er wel en niet mogelijk is, maar er zijn ook bedrijven die echt naar een perfecte kandidaat zoeken, vertelt Marieke Duijndam, landelijk adviseur werkgeversdiensten voor de sector ICT bij het UWV. “Dat is niet onlogisch, maar ook niet realistisch met de huidige krapte. De doorsnee kandidaat waarnaar gevraagd wordt is hbo+, van een jongere leeftijd, met de juiste soft skills en de juiste opleiding. Die mensen zijn er bijna niet. ”

Arjan Pronk, directeur van detacheerder KwiiK, ziet eenzelfde probleem. “De één past zich perfect aan op wat de vraag is en welke kennis er nodig is. Maar er zijn ook bedrijven die een aantal wensgedachten hebben en willen dat kandidaten daarop aansluiten. Soms gaat dat zo ver dat ze echt alleen de ideale kandidaten zoeken. Zij zoeken het schaap met de vijf poten, dan ontstaat er een mismatch en vallen bepaalde groepen buiten de boot.”

Volgens Pronk heeft één en ander bovendien te maken met het stijgende opleidingsniveau onder IT’ers in Nederland. “De kansen voor wat minder opgeleide mensen nemen daardoor wat af. Het is verstandig om door te leren, zodat je bijblijft met wat er gebeurt.” Toch is er ook voor bijvoorbeeld mbo’ers wel werk, benadrukt hij. “Er is een grote groep mensen werkzaam op helpdesks en servicedesks, en wij zien daar ook in deze tijden een constante stroom werk in. Daar hebben kandidaten met een mbo-opleiding dus zeker kans.”

Het hele artikel is beschikbaar op agconnect.nl door registratie via deze link.

Vragen over dit onderwerp? Opmerkingen of ideeën? Laat het weten via onderstaand reactieformulier: 

Arjan.jpg Neem contact op met Arjan Pronk
Add Customer